• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

0

Boka föreläsning

Med drygt 16 års erfarenhet som experter inom sexuell hälsa erbjuder vi idag inspirationsföreläsningar och utbildningsinsatser för både patientföreningar och vårdpersonal. Vår ambition är att med dessa öka kunskapen och medvetenheten kring sexuell hälsa och välbefinnande.

VI skräddarsyr våra föreläsningar och utbildningar för sjukhus, vårdmottagningar, utbildningsinstanser, regioner för såväl offentlig sektor som för privata aktörer, allt efter behov och önskemål beroende på vilka patientgrupper man möter i sin verksamhet. 

Vi erbjuder också rena produktutbildningar om våra vaginalstavar för att du som vårdgivare i ditt arbete alltid ska få tillgång till den senaste informationen och rekommendationerna kring friskvårdsträning med vaginalstavar. 

Önskar du boka en utbildning, föreläsning eller en ren produktutbildning, är du varmt välkommen att kontakta oss. Maila då till info@aleahcare.com

Sedan er föreläsning har jag börjat prata med mina patienter om sexuell hälsa, och jag har aldrig haft så givande samtal som dessa, TACK!”