Varukorg

Total 0 kr

Kassa
Loader

Cancer

Alla människor behöver närhet, beröring och kärlek. Det är ett grundläggande behov hos alla vilket ger oss kraft och leder till ett ökat inre välbefinnande. Sexuell hälsa är en viktig del av att vara människa och hänger ihop med fysisk, psykisk och relationell hälsa. En god sexuell hälsa är också en viktig förutsättning för människors välmående och livskvalitet. Vid en cancer oavsett specifik diagnos kan den påverkas.

Cancerbehandlingens effekter på vår sexualitet kan se väldigt olika ut och alla har vi olika erfarenheter med oss in i cancerbehandlingen. Däremot är de vanligaste effekterna; förändrad kroppsuppfattning, påverkan på våra slemhinnor, ärrvävnad, sammanväxningar, erektila nedsättningar, inkontinens, trötthet och hormonell obalans.

 • Efter en cancer i bäckenområdet

  Efter en cancerbehandling i bäckenområdet kan underlivet få en förändrad anatomi. För kvinnan som genomgått operation kan slidan förkortas, strålningen kan påverka elasticiteten i slidan och operation av ändtarmen kan även göra att slidan får en förändrad vinkel och blir bakåtriktad då slidan saknar stödet från ändtarmen. Känselupplevelsen kan också förändras då nervbanor kan skadas av operation och påverka känsel i både klitoris och vagina. Många upplever orgasmsvårigheter och olust. För mannen som genomgått en cancerbehandling påverkas anatomin i underlivet och kan ge erektila nedsättningar, orgasmsvårigheter och olust. Vid bland annat prostatacancer kan hela eller delar av prostatan opereras bort vilket ger en påverkan på nervtrådarna som styr erektionsförmågan. Den förändrade anatomin ger nya förutsättningar att utforska kroppen och lära känna det nya underlivet och vilka njutningspunkter, nerver och beröring som skapar lust och välbefinnande.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Grace & Nova – Vaginalstavar för ökad underlivshälsa
  • Penispump - För ökad erektionsförmåga
  • Penisring - För ökad erektionsförmåga
  • Cobra II – Kraftfull vibrator
  • Womanizer - För ökad lust och njutning

 • Förändrad kroppsuppfattning

  Efter en cancerbehandling oavsett om det är en synlig eller osynlig förändring har kroppen fått nya erfarenheter och ibland ett tungt bagage att bära. Friskvård så som avslappningsövningar, träning med hjälpmedel exempelvis vaginalstav eller penispump, intimitetsövningar och tid för acceptans - i hjärta, kropp, sinne och själ – kan bidra med mycket och framförallt skänka utrymme till att skapa en god relation till det nya. Människan är en helhet och mycket komplex och efter en cancer kan vi behöva hitta nya vägar och ny kunskap om vår kropp för att få tillbaka eller öka vår sexuella hälsa och inre välbefinnande.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Ekologisk oljebaserat glidmedel REPAIR
  • Nova & Grace – Vaginalstavar för ökad underlivshälsa
  • Womanizer – För ökad orgasmförmåga
  • Cobra II – Kraftfull vibrator
  • Penispump – För ökad erektionsförmåga

 • Sammanväxningar // Vaginal Stenos

  Vaginal stenos är ett tillstånd i slidan som uppstår efter en strålbehandling eller en stamcellstransplantion (GvHD) och kommer från av en typ av "överdriven" läkningsprocess av slidans väggar. Efter behandling får slidans slemhinna ofta en rodnad, irritation, klåda och ibland sårighet. Slidans slemhinnor som ligger mot varandra kan då påbörja en lite "överdriven" läkningsprocess, och om denna läkning får fortsätta kan slidan bli helt eller delvis sammanläkt. Detta kallas vaginal stenos och gör att gynekologiska undersökningar och omslutande samlag blir svåra eller omöjliga att genomföra. Tänjningsövningar rekommenderas med vaginalstavarna från Aleah Care som friskvårdsträning. Detta för att motverka sammanväxning och behålla underlivets kroppsliga funktion.

  Det finns högkvalitativa vaginalstavar framtagna i samråd med patienter och medicinska specialister för att motverka vaginal stenos
  • Nova 2-pack
  • Grace 2-pack
  • Grace/Nova 4-pack

 • Förkortad slida

  Efter en operation eller strålbehandling i bäckenområdet kan slidan förkortas på grund av ärrvävnad eller sammanväxningar. Slidan kan också upplevas förkortad om man opererat bort ändtarmen, då livmoder och slidan faller bakåt eftersom tarmen inte längre ger stöd. Hur underlivet förändras efter en cancerbehandling skiljer sig från person till person och det är viktigt att rådgöra med sin vårdkontakt om man undrar över ens nya förändrade anatomi.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Nova & Grace – Vaginalstavar för ökad underlivshälsa
  • Womanizer - För ökad lust och ny njutning
  • Ekologiskt oljebaserat glidmedel REPAIR
  • Knipkula - För ökad kontakt och styrka i bäckenbotten

 • Nedsatt känsel i underlivet

  Vid operation eller strålbehandling kan nerver skadas och eller förloras under behandling. Är det så att man känner en förändring i känsel i underlivet eller någon annanstans på kroppen är det viktigt att man söker hjälp och talar med sin vårdkontakt. Ofta bibehålls förmågan till orgasm oavsett känselnedsättning och det finns många intimhjälpmedel som kan fungera för att leta rätt på de nerver som finns kvar så att du kan uppleva njutning och lust igen.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Womanizer – För ökad lust och njutning
  • Cobra – kraftfull vibrator för mannen
  • Pulse duo – kraftfull vibrator
  • Penispump – För ökad erektionsförmåga
  • Wand – Kraftfull vibrator

 • Torra & sköra slemhinnor

  Efter en operation, strål-, cytostatika- och hormonell behandling kan många kvinnor uppleva torra och sköra slemhinnor oavsett specifik diagnos. Många beskriver det som att det kan kännas ömt, att slidväggarna upplevs tunna och att sår lätt uppstår. Orsakerna till torra slemhinnor kan vara mångsidig, en av anledningarna kan vara att östrogenproduktionen avstannat på grund av behandlingens biverkningar eller att flytning från livmoderhalskanalen och fuktning från slidväggarna kan minska och man kan då uppleva underlivet och dess slemhinna som tunn, torr och skör.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Ekologiskt oljebaserat glidmedel/intimkräm REPAIR
  • Ekologiskt vattenbaserat glidmedel BALANCE
  • Nova och Grace – Vaginalstavar för ökad underlivshälsa
  • KNIIP-paketet – För ökad kontakt och styrka i bäckenbotten

 • Antihormonell behandling

  Antihormonell behandling efter cancer ger ofta effekter på vår sexualitet, det kan vara värmevallningar, torra slemhinnor, svettningar, nedsatt lust, påverkan på humöret, erektila nedsättningar och förändrad kroppsuppfattning.

  För kvinnan blockeras östrogenproduktionen i äggstockarna och kroppen går då in i ett förklimakterie eller direkt in i sitt biologiska klimakterie beroende på i vilken fas i livet man genomgår behandling. Den sänkta östrogenhalten i kroppen påverkar underlivets slemhinnor och gör att de ofta blir torra och sköra. Detta ses naturligt i menopaus, men ökar vid antihormonell behandling. Underlivets torra slemhinnor kan orsaka problem med återkommande infektioner och är ett hinder för aktivt samliv. Det är individuellt i hur hög grad man drabbas av besvären, ofta är behandlingens biverkningar övergående och blir lindrigare med tiden.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Womanizer – För ökad lust och njutning
  • Secret of Love - Lusthöjande stimulansgel
  • Penispump – För ökad erektionsförmåga
  • Penisring med vibration – För ökad njutning och erektionsförmåga
  • Ekologiska vårdande glidmedel REPAIR & BALANCE

 • Erektila nedsättningar

  Efter en operation eller strålbehandling mot bäckenområdet kan erektionsförmågan försämras, ibland kraftigt och förloras helt och ibland bara milt. För mannen finns många hjälpmedel och det är viktigt att testa sig fram till vilken metod som kan passa bäst. Vilket hjälpmedel som fungerar kan förändras över tid, exempelvis så kan penispump fungera till en början men senare kan något annat behövas så som en tablett eller spruta. Ofta bibehålls förmågan till orgasm oavsett erektionsförmåga och det finns många hjälpmedel till att nå njutning och lust.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Penispump – För ökad erektionsförmåga
  • Penisring – För ökad erektionsförmåga
  • Cobra II – Kraftfull vibrator

 • Lymfödem

  Lymfödem uppstår från att det har samlats för mycket lymfvätska, detta ger en känsla av svullnad och tyngdkänsla i benen eller att det stramar och spänner i huden. Det är vanligt att man får lymfödem efter en cancer och det är viktigt att man söker vård och får behandling så fort man känner av symptomen. Vanligast är en kombinationsbehandling av kompressionskläder och lymfmassage, detta underlättar problemen och hjälper kroppen att mota bort lymfvätskan.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Wand – Kraftfull vibrator
  • Womanizer – För ökad lust och njutning
  • Nova & Grace – Vaginalstavar för ökad underlivshälsa
  • Penispump – För ökad erektionsförmåga

 • Fatigue // Trötthet

  Fatigue är en speciell form av trötthet som påverkar både fysiskt, psykiskt och socialt. Känslan beskrivs ofta som en utmattning eller svaghet, kraftlöshet. Vissa kan reagera känslomässigt och bli lättare irriterade eller ledsna och andra får svårt att tänka klart eller koncentrera sig. Fatigue påverkar också vår sexuella hälsa, man kan ha svårare att känna lust eller kontakt med sin kropp och sin partner.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Womanizer – För ökad lust och njutning
  • Cobra – Kraftfull vibrator
  • Secret of love – Lusthöjande intimgel
  • Ekologisk oljebaserat glidmedel REPAIR
  • Grace & Nova – Vaginalstavar för ökad underlivshälsa

 • Genital GvHD

  När man genomgått en allogen stamcellstransplantation kan man få Genital GvHD. Genital GvHD kan orsaka förträningar och inflammationer i underlivet, det kan även ge en tunn och smärtkänslig slemhinna och orsaka ärrbildning/sammanväxningar i slidan. Om risk finns för ärrbildning/sammanväxning rekommenderas tänjningsövningar med vaginalstav som friskvårdsträning. Detta för att motverka sammanväxning och behålla underlivets kroppsliga funktion. För män kan Genital GvHD orsaka svårigheter med att dra tillbaka förhuden. Även här finns hjälp att få och viktigt att man tar kontakt med sin vårdkontakt. 

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Nova – Vaginalstavar för ökad underlivshälsa
  • Grace – Vaginalstavar för ökad underlivshälsa
  • Grace/Nova – Vaginalstavar för ökad underlivshälsa
  • Cobra – Kraftfull vibrator
  • Womanizer – För ökad lust och njutning

 

 

 

Hjälpmedel för Cancer

Arrow up

Din produkt är tillagd

×