• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

    Redigeras under avancerat
0
CANCER OCH SEXUELL HÄLSA

Vi har alla behov av att bli berörda, kunna njuta och känna välbefinnande. Möjligheten att tillfredsställa behoven varierar, speciellt när vi råkar ut för trauman, som en cancersjukdom. Men förmågan att vårda vår sexualitet bär vi alla inom oss.

SEXUELL HÄLSA                                                                                                                                                                           

Sexuell hälsa kan beskrivas som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt välbefinnande, oavsett om du är frisk eller har en sjukdom, om du kan få barn eller inte, om du har ont eller har nedsatt funktionsförmåga och mycket mer.

Det handlar helt enkelt om hur du mår i din sexualitet.

Sexualiteten är en del av din identitet och ett grundbehov som finns inom dig hela livet. Du märker din sexualitet i din längtan efter närhet, intimitet och välbefinnande. Ibland känns det mer eller mindre viktigt eller påtagligt, speciellt om något annat tar din energi.

BESKED

En cancerdiagnos, påverkar den sexuella hälsa, oavsett vilken del av kroppen som blivit angripen. Cancer påverkar hela människans existens, både för den som är sjuk och den som finns nära. Varje person som drabbas har med sig sina egna unika livserfarenheter och behov. Någon kan behöva närhet, en annan behöver vara själv. 

Efter beskedet behöver livet anpassas till det nya. Dagar börjar fyllas av planering för resor, läkarbesök, provtagningar och utredningar. Det blir mängder med information som ska tas in och förstås. Ibland snurrar allt på så fort att det är svårt att hänga med. Ibland kommer perioder av olidligt lång väntan på besked och beslut om behandlingar. Frågor om liv och död, om biverkningar och möjlighet att få barn kan komma.

När det är svårt att hantera alla känslor och tankar som kommer upp, kan samtal med någon inom sjukvårdens cancerrehabillitering hjälpa. Även om sjukvårdens personal ska ta upp sexualiteten i samtalen, kanske det inte sker. Då behöver du våga fråga.

BEHANDLINGAR

Idag finns effektiva, många gånger tuffa cancerbehandlingar. Allt anpassas för att ge bästa, mest effektiva vård och största möjlighet till överlevnad. Exempel på behandlingar är kirurgi, strålning, cytostatika, hormonblockerande läkemedel eller målinriktade läkemedel som antikroppsbehandling, immunterapi och proteinkinashämmare.

Tyvärr har de flesta behandlingarna biverkningar, som kan förändra både kroppens anatomi, funktionsförmåga och fertilitet. Många behandlingar ger också sexuella problem, men under behandlingarna kan sexualiteten ha ganska låg prioritering. Det gäller att fokusera på att bli botad eller att bromsa sjukdomsförloppet och överleva så länge som möjligt.

Cancervårdens specialister har det medicinska ansvaret, och du kan uppleva att du blir din sjukdom. Periodvis kan det kännas som om sjukvården tar över såväl kroppen som din identitet, och det är okej. Du kan behöva släppa kontrollen och bara följa med i allt som sker. Men, när det är blir möjligt, är det viktigt att du börjar ta tillbaka ansvaret för ditt liv igen. När du vårdar dina tankar, din kropp, dina känslor och hela din identitet, stärker du också din förmåga att känna sexuellt välbefinnande igen. 

BIVERKNINGAR

Biverkningar, många gånger tuffa sådana, kan komma i samband med behandlingar eller långt senare i livet, så kallade seneffekter.

 När kroppen inte längre fungerar som tidigare är det lätt att känna en hopplöshet. Smärta eller rädsla att det ska göra ont vid beröring eller att något ska skadas, kan göra att det är lätt att ”stänga av”. När ärr efter operationer känns både främmande och skrämmande, kan det behövas mod och kanske stöd från omgivningen, för att våga beröra och skapa en kärleksfull kontakt med hela kroppen. När tröttheten, så kallad fatigue, drabbar hela existensen och orkeslösheten tar över, hjälper det ofta med stöd utifrån. Att ha någon som hjälper till att orka kämpa lite till, kan vara ovärderligt just då.

Andra exempel på biverkningar som påverkar välbefinnandet kan vara avsaknad av utlösning, orgasmsvårigheter, erektionsstörning, försämrad munhälsa, värmevallningar, svettningar, inkontinens, lymfödem, känselbortfall, svårigheter att röra sig som tidigare, smärta som kommer vid olika rörelser eller en envist molande värk som inte tycks förvinna. Efter allogen stamcellstransplantation finns risk för förträngningar, inflammationer och sammanväxningar i underlivet, så kallad Genital GvHD (Graft-versus-Host Disease).

Oavsett vilka biverkningar som kommer av behandlingar, finns det alltid möjligheter att skapa nya sätt att njuta och känna sexuellt välbefinnande. 

SEXUELL REHABILITERING

”Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt”.
 
Nationellt vårdprogram, Cancerrehabilitering 2021-02-09, version 3.0, sid 9.

 Sexuell rehabilitering är en viktig del inom all cancerrehabilitering och ska helst påbörjas efter första läkarbesöket. Det finns ingen mall för hur rehabiliteringen ska se ut, utan varje människa har sin upplevelse och sina unika behov, beroende på hur cancersjukdom, behandlingar och biverkningar har påverkat.

Kanske behöver du hjälp att förändra ditt sätt att tänka kring sexualitet och njutning. Kanske tycker du att du borde vara tacksam om du överlever och inte har rätt att begära mer. Genom hela livet matas du av omgivningens normer och värderingar, kring vilka sexuella beteenden, funktioner och behov som är accepterade. Allt påverkar hur du tänker om dig själv som sexuell varelse, och hur du tar hand om dig.

Trots all påverkan har du förmågan att förändra ditt sätt att tänka och känna. Om du har svårt att uppskatta dig själv, kan negativa tankar bli ett hinder som gör det svårt att uppleva lust och kärlek. 

 Idag vet vi, tack vare studier inom neurovetenskapen, att det är möjligt att ändra negativa tankar och känslor till positiva, genom regelbundna övningar. Du behöver vilja förändring, vara envis, ta tid och ha tålamod, vilket inte är det enklaste. Våga fråga och be om hjälp!

TRÄNINGSFILM: VAGINALSTAVSTRÄNINGDET FINNS STÖD                                                                                                                                                   

Fundera på vilket stöd och vilken hjälp du kan behöva för att känna ökat sexuellt välbefinnande. Skriv ner vilka problem och behov du har och vad som känns viktigast att ta hand om först. Det kan till exempel handla om utseende, smärta i underlivet, torrhet i slidan, erektionsstörning, inkontinens, orgasmsvårigheter, relationsproblem, infertilitet, din sociala tillvaro eller något annat.

Det finns personal med specialkompetens. som kan hjälpa med mycket. Många gånger kan ett eller flera samtal med sexolog, psykolog eller kurator vara ett bra stöd. Andra specialister som kan vara till hjälp är arbetsterapeuter som kan hjälpa till med att skapa vardagsbalans, dietister med att få näring och energi i kosten, läkare för eventuell medicinering och fysioterapeuter för att lägga upp ett träningsprogram samt kuratorer som kan hjälpa dig med din sociala situation för att nämna några

Det finns även bra stöd utanför sjukvården som till exempel patientföreningar. Du är också välkommen att vända dig till oss på Aleah Care för professionell rådgivning och vägledning.

Lever du i en parrelation kan båda behöva stöd för att finna sätt att njuta tillsammans igen. Förvänta er inte att det blir som det var förut, och låt det inte gå för länge innan ni tar hand om ert gemensamma välbefinnande.
Våga vara nyfikna och prova nytt, så kommer ni upptäcka att det finns många sätt att njuta tillsammans igen.

Det är aldrig för sent, oavsett vad du varit med om, eller hur gammal du är. Med vilja, träning, stöd, tålamod och omtanke, går det att uppleva stunder av välbefinnande igen.

TRÄNA HELA DIG

Det finns många hälsovinster med regelbunden träning och rehab övningar.

Fysisk träning kan minska den negativa effekten av många biverkningar, och kan till och med förbättra behandlingsresultatet. Förutom träning av kondition och styrka brukar tänjningsövningar hjälpa. Kanske en speciell kroppsdel har drabbats och behöver extra uppmärksamhet. Fysioterapeuter inom cancerrehabiliteringen kan ge bra instruktioner och skräddarsy träningsprogram som passar dina behov.
 
Återhämtning och vila är lika viktigt som fysisk träning. Du kan behöva prova olika övningar för att hitta det som passar dig bäst som en del i rehabiliteringen. Prova förslagsvis Medicinsk Yoga, Yin Yoga, akupunktur, TENS, massage och taktil stimulering för att nämna några. Du kan också hitta fler möjligheter utanför sjukvården.

Omtanke om vaginan. Be gärna om en gynekologisk undersökning innan du påbörjar behandling som kan påverka din vagina. Fråga gärna hur du kan ta hand om ditt underliv för att minska risken för biverkningar.

Vissa typer av cancerbehandling kan göra slidans slemhinnor sköra och torra, förkorta vaginan, ge sämre elasticitet eller orsaka sammanväxningar, Vaginal Stenos. Om ändtarmen opereras bort, kan nervbanor skadas och anatomin påverkas när stödet för slidans bakvägg försvinner. Får du torra sköra slemhinnor kan östrogen stärka slidväggarna. Men alla kan inte använda det, och då kan till exempel en vårdande intimolja som Aleah Cares Oljebaserat glidmedel och Oljebaserad Intimkräm hjälpa. Du kan också behöva träna med vaginalstavar tillsammans med ett mjukgörande glidmedel. Se då till att få information om tänjningsövningar, för att motverka komplikationer som omöjliggör vaginala samlag och gynekologiska undersökningar i framtiden.

Träna dina nervbanor. När nervbanor skadas, påverkas förutom känsel, även erektionsförmågan. Ibland behövs starkare stimulans för att känna beröring. Förutom medicinering, finns olika sexhjälpmedel som hjälp att stimulera dina nervbanor och öka känsligheten.

Även om känseln inom ett område minskat eller försvunnit, finns förmågan att uppleva orgasm kvar. Hjärnan har en fantastisk förmåga att skapa nya sätt att njuta. Genom regelbunden mental träning kan du öva upp din nyfikenhet och tillåta dig att utforska hela kroppens förmåga att njuta av beröring. Med fantasi och vilja att prova nytt, kan du skapa nya sätt att njuta.

DIN SEXUALITET

Även om det periodvis känns hopplöst, har du en fantastisk förmåga att läka. Lusten till sex kan kännas helt förlorat, men sexualiteten finns där, inom dig. Det är du som väljer, om och när du vill påbörja resan, mot ett liv där cancern inte längre styr din sexuella hälsa. Där du har kontrollen över din lust och ditt välbefinnande i livet.

Med positiva tankar och upplevelser av närhet, sinnlighet och njutning, ökar förmågan att njuta.

Med stöd och hjälp går det att hitta sätt att känna lust och uppleva välbefinnande. Det kanske inte blir som det var förut, men det finns alltid nya sätt att njuta av kroppen och sexualiteten. En dag, kan din sexuella hälsa blomma igen!

Ta gärna del av våra guider för sexuell hälsa och se dem som vägledning i din väg att hitta tillbaka till din kropp, din lust och din sexualitet. 

DIN GUIDE FÖR SEXUELL HÄLSA VID GYNEKOLOGISK CANCER

DIN GUIDE FÖR SEXUELL HÄLSA VID BRÖSTCANCER

DIN GUIDE FÖR SEXUELL HÄLSA VID TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

HJÄLPMEDEL FÖR EN GOD SEXUELL HÄLSA
VAGINALSTAVAR 2 - 3
VAGINALSTAVAR 2 - 3

VAGINALSTAVAR 2 - 3

För vårdande rehabilitering
1 900 kr
VAGINALSTAVAR 3 - 4
VAGINALSTAVAR 3 - 4

VAGINALSTAVAR 3 - 4

För vårdande rehabilitering
2 100 kr
VAGINALSTAVAR 1 - 4
VAGINALSTAVAR 1 - 4

VAGINALSTAVAR 1 - 4

För vårdande rehabilitering
3 500 kr
OLJEBASERAT GLIDMEDEL (REPAIR)

OLJEBASERAT GLIDMEDEL (REPAIR)

För sköra slemhinnor
290 kr