• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

    Redigeras under avancerat
0
DIABETES

Många människor med diabetes som upplever nedsatt lust eller försämrad sexuell förmåga är inte medvetna om att det kan vara orsakat av just diabetes som påverkar den sexuella hälsan negativt. Dåliga blodsockerkontroller med för höga blodsockervärden kan skada nerver och blodkärl vilket i sin tur kan leda till sämre blodgenomströmning och nedsatt känsel i könsorganen.

Sexuell upphetsning

Våra kroppar reagerar olika på sexuell lust och upphetsning. Hos många uppstår en sexuell lust som kroppen och hjärnan reagerar på och som i sin tur signalerar och ger sexuell upphetsning. Det vill säga om alla kroppens funktioner fungerar som de ska. Både män och kvinnor som lider av diabetes kan känna en enorm sexuell lust men kämpa med upphetsningssproblem, exempelvis erektionsförmåga eller nedsatt känsel. Ett bra första ställe att leta möjliga orsaker är i sin eventuella medicinering. Vissa blodtryckssänkande mediciner kan nämligen bidra till erektil dysfunktion. Men skulle det inte vara biverkningar kan diabetes bära skulden. Dålig blodsockerkontroll kan i förlängningen skada nerver och blodkärl som påverkar blodflödet och känseln i könsorganen.

För honom - Nedsatt erektion

Ett av de vanligaste sexuella problemen som män med diabetes möter är oförmågan att få erektion. Det är dubbelt så vanligt med erektionsnedsättningar bland män med diabetes och kan inträffa 10 till 15 år tidigare än för män utan diabetes.

Svårigheter att få erektion kan till viss del bero på skador i blodkärlssystemet som kan försämra blodflödet, alltså om blodgenomströmningen är försämrad eller om en artär är blockerad kommer inte tillräckligt mycket blod att genomströmma ut i penis. Även nervfunktionen spelar roll, hjärnan kan ha svårt att kommunicera med de skadade nerverna i könsorganet vilket leder till att kroppen inte transporterar ut blod till penis. Förmågan att hålla erektionen kan också påverkas då hjärnan måste kommunicera med nerverna för att hålla kvar blod i penisens svällkroppar.

För henne - Nedsatt känsel

Kvinnor med diabetes är benägna att möta samma erektionsnedsättningar som mannen gör. Sexuella komplikationer hos diabetiker såsom skadade nerv- och blodkärl, försämrar blodflödet som har direkt påverkan på blodgenomströmningen till vaginan och klitoris. Det i sig förändrar känselupplevelsen och förutsättning för orgasm. Nervskador kan också orsaka torr slida, det vill säga nedsatt lubrikation och bidra till torra, sköra slemhinnor och orsaka svamp. Där både svampinfektion och torra slemhinnor är vanligare besvär hos en diabetiker än en person utan.

Smärta

Sexualiteten är tänkt att ge dig nöje och energi. Uppstår det smärta i samlivet är det en indikator på att något inte är helt rätt. Omslutande sex vid torra slemhinnor kan vara obehagligt och smärtsamt. Friktionen som uppstår vid torrt samlag gör slemhinnorna väldigt sköra, vilket kan leda till att en svampinfektion bryter ut. Risken att drabbas av urinvägsinfektion är också högre hos kvinnor med diabetes, vilket i sin tur kan leda till samlagssmärta och nedstämdhet.

Män med diabetes har ökad risk att utveckla Peyronies syndrom, ett tillstånd där ärrvävnad inuti penis orsakar en kraftigt krökt och smärtsam erektion. Även om det kan kännas tufft är det viktigt att diskutera sex och smärta tillsammans med vårdkontakt, det finns många hjälpmedel tillgängliga för att stärka din sexuella hälsa.

Lust och Olust

Lustproblematik är ett verkligt bekymmer som oftare drabbar personer med diabetes än de utan. Vissa kan även känna att kontakten med det egna underlivet inte är vad man önskar. Eftersom många inte vet att den sexuella hälsan kan ha anknytningar till diabetes så lider många i tystnad. De letar efter förklaringar i sin vardag och antar att den bristande lusten beror på stress eller andra sociala eller psykologiska orsaker. Viktigt att komma ihåg är att alla kan till och från drabbas av problem i samlivet, vilket kan leda till onödig oro. Upplever man som diabetiker att den sexuella driften har fastnat kan det vara bra att se över sina blodsockernivåer och vidta åtgärder för att sänka dessa då låg sexuell lust ofta beror på dålig blodsockerkontroll.

Orgasmsvårigheter

En orgasm kan vara en eftertraktad sexuell belöning, men för en person med diabetes kan det ibland kännas som ett ouppnåeligt mål. Både män och kvinnor kan kämpa med orgasmsvårigheter som följd av skadade nerver och blodkärl. Sexuell stimulans känns då mindre intensiv och orgasmen långt bort. För män kan höga blodsockernivåer även leda till något som heter retrograd ejakulation, vilket är en torr utlösning som innebär att spermierna hamnar i urinblåsan istället för ut genom urinröret.

Ofta bibehålls förmågan till orgasm oavsett känselnedsättning och det finns många intimhjälpmedel som kan vara behjälpliga för att leta rätt på de nerver som finns kvar så att du kan uppleva njutning och lust igen.

HJÄLPMEDEL VID DIABETES

OLJEBASERAT GLIDMEDEL (REPAIR)

OLJEBASERAT GLIDMEDEL (REPAIR)

För sköra slemhinnor
290 kr