• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

    Redigeras under avancerat
0
EREKTIONSPROBLEM

Erektionsproblem kan drabba personer i alla åldrar, och förmågan till erektion kan variera genom livet, precis som lusten. I vissa skeden är förmågan till erektion pålitlig och stark, medan i andra sviktande, oregelbunden eller kanske till och med lite nyckfull. Som tur är kan vår kropp ofta bibehålla förmågan till orgasm och det finns många hjälpmedel till att nå njutning och lust oavsett erektionsförmåga.

Idag drabbas fler än hälften av alla män mellan 40 och 70 år av någon form av bristande förmåga att få erektion eller behålla erektionen tillräckligt länge, så kallad erektil nedsättning. Även kvinnor kan drabbas. Ungefär en tredjedel av kvinnorna i samma åldersgrupp upplever hämmad eller avsaknad av erektion, sexuell lust och upphetsning.

Svårigheter med erektionen blir vanligare med stigande ålder, men hör nödvändigtvis inte ihop med det faktum att man blir äldre. Snarare är det den ökade risken för att få högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, depression, neurologiska skador, diabetes eller cancer som påverkar. Dessutom kan hög stressbelastning, livssituation, hormonella rubbningar, rökning, alkohol och läkemedel påverka både lusten och erektionen.

Vad är då att betrakta som "normalt" nedsatt erektionsförmåga vid högre ålder? I Sverige har cirka hälften av alla 70-åringar ett regelbundet samliv och ytterligare 10 - 20 procent har omslutande samlag sporadiskt några gånger per år.

Vi vet idag att av alla som drabbas av någon form av erektionsnedsättning så är det bara en femtedel av dem som får hjälp. Många gånger beror det på att samtalet om erektionsförmåga uteblir. Det är därför viktigt att man talar med sin vårdkontakt om man upplever problem så att man kan få den hjälp man behöver.

Erektil dysfunktion (ED)?

Erektil dysfunktion (enligt DSM-5) eller impotens, betyder att man lider av oförmågan att få och upprätthålla erektion för att genomföra ett omslutande samlag. För att få diagnosen behöver minst ett av följande tre symptom infinna sig vid 75 - 100 procent av alla tillfällen när man har sexuell aktivitet:

  • Påtagliga svårigheter att få erektion under sexuell aktivitet.
  • Påtagliga svårigheter att bibehålla erektion till dess att det omslutande samlaget är fullbordat.
  • Påtagligt minskad erektil styvhet. 

Mannens erektion

Här nedan följer steg för steg vad som händer i kroppen vid en erektion för mannen. Detta för att ge en ökad förståelse kring hur vår kropp reagerar vid sexuell upphetsning när allt fungerar. När allt inte fungerar som det ska, fråga gärna din vårdkontakt var i flödet som erektionsnedsättningen sitter för att enklare hitta rätt hjälpmedel och behandling.

För att få en erektion behöver flera faktorer samverka i kroppen. Dels krävs en sexuell stimulans (fysisk, mental eller båda delar), dels krävs att blodtillförseln till penis är tillräcklig.

1. Längs hela penis går två svamplika svällkroppar som på latin kallas Corpora Cavernosa.
2. När man ser, hör eller känner något som är sexuellt upphetsande, reagerar hjärnan med att skicka ut nervsignaler som gör att musklerna i blodkärlen i penis slappnar av. De här signalerna kan även uppkomma vid lokal beröring av penis eller underlivet.
3. När musklerna i blodkärlen slappnar av ökar blodflödet in i svällkropparna som fylls med blod. När svällkropparna sväller skapas ett tryck som stänger venerna, det vill säga de blodkärl som leder ut blodet från penis och stänger in blodet i svällkropparna. Cirka 30 gånger så mycket blod strömmar till penis svällkroppar vid erektionsfasen som vid vilotillstånd och för att det ska kunna ske måste man ha friska kärl som levererar blodet.
4. Efter hand som svällkropparna fylls, ökar trycket och mer blod flyter in i penis än vad som flyter ut. Det gör penisen större och erigerad. När svällkropparna är maximalt utspända upphör avflödet helt och erektionen är ett faktum.
5. En erektion avtar när blodtillflödet minskar i de tillförande kärlen som då åter drar sig samman. Då sjunker trycket i svällkropparna och blodet kan flyta ur dessa.Kvinnans erektion

Här nedan följer steg för steg vad som händer i kroppen vid en erektion för kvinnan. Detta för att ge en ökad förståelse kring hur vår kropp reagerar vid sexuell upphetsning när allt fungerar. När allt inte fungerar som det ska, fråga gärna din vårdkontakt var i flödet som erektionsnedsättningen sitter för att enklare hitta rätt hjälpmedel och behandling.

För att få en erektion behöver flera faktorer samverka i kroppen. Dels krävs en sexuell stimulans så som fysisk, mental eller båda delar och dels krävs att blodtillförseln till klitoris och vaginan är tillräcklig.

1.Klitoris är precis som en penis uppbyggd av svällkroppsvävnad som förtoras och blir mer eller mindre hård när den blodfylls. Klitoris består av ollon, skaft och skänklar som består av en hårdare vävnad, corpus cavernosum och klitorisklyftorna som är mjukare, corpus spongiosum. Klitoris är ungefär 8-10 cm lång.
2. Att uppleva något som är sexuellt stimulerande gör att hjärnan reagerar med att skicka ut nervsignaler underlivet och blodflödet ökar kraftigt och klitoris sväller när den fylls med blod, den får en erektion.
3. Blodkärlen runt slidan blir spända av blodflödet och en hal vätska pressas genom slidväggarna, lubrikation. Slidan blir förlängd och vidare längre in mot slidbotten. (detta kan även ske automatiskt utan sexuell upphetsning, som ett slags fysiskt skydd av slidan).
4. Runt urinröret stimuleras körtlarna (kvinnans prostata) att tömma sin vätska ut i urinröret. Det kan vara mer eller mindre tydligt.
5. När blodflödet minskar så töms klitoris på överskottet av blodet som gjorde den förstorad och hård. slidan återfår sin ursprungliga form och lubrikationen upphör.

Erektil nedsättning vid diabetes

Det är dubbelt så vanligt med erektil nedsättning bland män med diabetes, och inträffar 10 till 15 år tidigare än för andra män. Det vanligaste problemet för män med diabetes är svårigheter att få tillräcklig erektion för njutning och omslutande samlag. Andra problem är för tidig, fördröjd, ingen eller retrograd utlösning. Många män med diabetes kan även ha problem att känna lust och upplever sexuell stimulans mindre intensivt än andra män.

Hjärt-kärlsjukdomar, högt kolesterolvärde, högt blodtryck

Sjukdomar som påverkar blodkärlen så som hjärt-kärlsjukdomar, högt kolesterolvärde och högt blodtryck,  kan i sin tur påverka blodflödet till penis. För män med hjärtsjukdom är risken för sviktande erektion dubbelt så stor som för friska män. Vissa mediciner för behandling av högt blodtryck kan också bidra till nedsatt erektionsförmåga.

Depression och psykiska sjukdomar

Det är inte ovanligt att en person med psykisk sjukdom får problem med erektionen. Läkemedlen i sig, som används för behandlingen, kan också orsaka erektionsstörningar. Läs biverkningar och fråga din vårdkontakt.

Stress och oro

För stor stress påverkar många gånger vår kropp negativt mentalt, fysiskt och även vår sexuella hälsa. Om vi mentalt och fysiskt har svårt att slappna av och vara närvarande kan problem med erektionen och lusten ofta bli en följd för både kvinnan och mannen. Här finns många metoder, mentala verktyg och hjälp att få. Var inte rädd för att stå på dig och fråga om kunskap och råd.

Kirurgi och cancerbehandlingar

I många fall leder operationer i bäckenområdet till att erektionsförmågan störs. När man vid prostatacancer opererar bort prostata skadas ofta nerver och artärer som ligger nära prostata. Det kan leda till tillfälliga eller permanenta erektionsproblem.

Efter en strålbehandling mot bäckenområdet kan erektionsförmågan också försämras, ibland kraftigt och förloras helt, ibland bara milt.

Andra sjukdomar

Njursjukdomar, multipel skleros, ryggmärgsskador och vissa andra neurologiska sjukdomar kan också orsaka eller bidra till erektionsproblem.

Mediciner och andra faktorer som kan påverka

Vissa mediciner har den biverkningen att erektionen kan störas. Mediciner för till exempel högt blodtryck, hjärtsjukdom, allergier och psykiska sjukdomar, hör dit. Prata gärna med din vårdkontakt om du äter läkemedel och du upplever att din erektionsförmåga och/eller lust påverkas oavsett könstillhörighet.

Rökning, droger, kraftig övervikt och överkonsumtion av alkohol kan leda till erektionsnedsättning och att lusten försvinner, då dessa vanor påverkar känseln, blodkärlen och blodcirkulationen negativt.

Hjälpmedel för ökad lust & sexuell hälsa

Det finns många hjälpmedel om du har drabbats av erektionsproblem. Det är viktigt att pröva sig fram till vilket intimhjälpmedel som kan passa bäst och vilket intimhjälpmedel som fungerar kan förändras över tid. Ofta bibehålls förmågan till orgasm oavsett erektionsförmåga.

Penispump
En penispump även kallad vakuumpump ökar blodgenomströmningen till penis så att den blir erigerad. Det sker genom ett undertryck som suger ur luften ur pumpen samtidigt som blodet flödar ut till penis. En penispump kan vara positiv vid erektil dysfunktion där erektionsförmågan försämrats eller försvunnit helt. Den ökade blodgenomströmningen hjälper känselnerverna att aktiveras samt svällkropparna att återfå kontakt. 

Penisring
En penisring även kallad pubisring fästs vid penisroten och hjälper penis att bibehålla blodfyllnaden i penis. Den ökar förmågan att upprätthålla erektion och kan vara positiv för män med erektil dysfunktion där erektionsförmågan försämrats eller försvunnit helt. Penisringar finns både med och utan vibration. En penisring med vibration ökar den sexuella tillfredställelsen och stimulerar penisroten och sin partner vid omslutande sex såsom samlag.

Vibratorer
Orgasm är liksom ovan beskrivet en skön känsla av sexuell tillfredsställelse som kan bli svårare att uppnå med samma stimulering som innan ohälsa och behandling av denna. Vibration ökar blodgenomströmningen i penis, hjälper en att slappna av och känna njutning igen. För många män som drabbats av sjukdom är ökad stimulering i form av vibration det ända sättet att få orgasm igen och vår nära samarbetspartner Pistill erbjuder ett flertal vibratorer med olika form, storlek och vibrationsmönster.

Känslighetsolja
Nedsatt känsel i underlivet är väldigt vanligt i samband med ohälsa och behandling av denna. Känslighetsoljor påverkar blodgenomströmningen i underlivet och gör en känsligare för beröring. Känslighetsolja går att applicera på penisskaftet eller vid roten för en ökad känslighet. För bästa erektionseffekt använd även en penisring och eventuell penispump.

För kvinnan kan oljan med fördel appliceras på klitoris eller vid slidmynningen för ökad blodgenomströmning och känsel, den är även väldigt fin att kombinera med Repair, ett ekologisk oljebaserat glidmedel vid intimmassage.

Vibratorer
Orgasm är en skön känsla av sexuell tillfredsställelse som kan bli svårare att uppnå med samma stimulering som innan ohälsa och behandling av denna. Vibration ökar blodgenomströmningen i underlivet, hjälper en att slappna av och känna njutning igen. För många kvinnor som drabbats av nedsatt känsel och erektion är ökad stimulering i form av vibration det ända sättet att få orgasm igen och vår nära samarbetspartner Pistill erbjuder ett flertal vibratorer med olika form, storlek och vibrationsmönster.Hjälpmedel för mannen i samtal med vårdkontakt

Här nedan följer några av de behandlingsformer som erbjuds för erektila nedsättningar, hör gärna efter med din vårdkontakt om vad som kan fungera för dig. Det är viktigt att man samtalar med sin vårdkontakt, de kan antingen ge råd och behandling på plats eller ge remiss till rätt mottagning.

Tablettbehandlingar - PDE5-hämmare. PDE5-hämmare är receptbelagda läkemedel i tablettform. De verkar vid sexuell stimulering och underlättar då för blodkärlen i penis att utvidga sig. Det ökade blodflödet leder på så sätt naturligt till erektion. Tänk på att det idag finns tre olika PDE5-hämmare och se till att prova dig fram till den som passar dig bäst. Även om PDE5-hämmare generellt sett är säkra läkemedel finns ett viktigt undantag: du som behandlas med läkemedel som innehåller nitrater (som nitroglycerin för bröstsmärtor) ska inte använda PDE5-hämmare.

Apomorfin är ett receptbelagt läkemedel i tablettform, som påverkar den del av hjärnan som kontrollerar sexualdriften. Sexuell stimulering krävs för att det ska fungera.

Injektionsbehandling - Ett alternativ till tablettbehandling är injektioner av prostaglandin. Ämnet har kraftigt kärlvidgande egenskaper. Det här läkemedlet är också receptbelagt.

Urethral behandling - Förutom som injektion kan prostaglandin, tas med hjälp av ett plaststift som förs in i urinröret. Även detta är receptbelagt.

Hormonersättning - Mer sällsynt är att erektionsproblemen beror på för låga testosteronnivåer. Behandling mot detta är relativt enkel. Testosteronpreparat (till exempel via tabletter eller plåster) skrivs ut på recept av din läkare.

Vakuumpumpen skapar ett undertryck kring penis, så att den fylls med blod. Erektionen bibehålls med hjälp av en pubisring, som sätts kring roten av penis för att hålla kvar blodet.

Kirurgisk behandling - Olika sorters proteser kan också ersätta den normala erektionsförmågan. Det är ett alternativ man oftast väljer i sista hand, om alla andra behandlingar misslyckats.

Sexualrådgivning - Tillsammans med en sexolog, psykiater, psykolog eller rådgivare kan du (och din partner) prata om problemen och de faktorer som kan påverka förmågan att få eller behålla erektion. Viktigt att poängtera är att en sådan rådgivning kan vara till hjälp även i situationer där det finns en medicinsk orsak till erektionsproblemen.

Hjälpmedel vid sviktande erektion

OLJEBASERAT GLIDMEDEL (REPAIR)

OLJEBASERAT GLIDMEDEL (REPAIR)

För sköra slemhinnor
290 kr
ALEAH CARE TRÄNINGSKULA
ALEAH CARE TRÄNINGSKULA

ALEAH CARE TRÄNINGSKULA

För bäckenbottenträning
600 kr