• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

    Redigeras under avancerat
0

DIN GUIDE FÖR SEXUELL HÄLSA

En viktig del i vårt arbete är att erbjuda ett stödmaterial som kan främja en god sexuell hälsa vid en ohälsa. Vi har därför utvecklat en serie guider som stöd och inspiration.

Våra guider är granskade av medicinska specialister och tänkta som vägledning och inspiration i en rehabiliteringsprocess. De vänder sig till den som har drabbats av ohälsa.

Guiderna innehåller:

  • Information om hur kroppen och den sexuella hälsan påverkats
  • Konkreta övningar
  • Tips och råd.

Våra guider är kostnadsfria och du kan enkelt ladda ner dem från webbsidan. De kommer även att finnas i tryckt format som en folder som du kan beställa till mottagningen där du arbetar som vårdgivare.

Välkommen att ta del av följande guider: