• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

0

Sexuell hälsa och välbefinnande genom livet

En viktig del i vårt arbete är att erbjuda ett stödmaterial som kan främja en god sexuell hälsa vid en ohälsa. 

Våra guider är granskade av medicinska specialister och tänkta som vägledning och inspiration i en rehabiliteringsprocess. De vänder sig till dig som har drabbats av ohälsa och vi välkomnar även dig som partner att ta del av dem.

Guiderna innehåller:

  • Information om hur din kropp och sexuella hälsa påverkas
  • Konkreta övningar
  • Tips och råd.

Guiderna är kostnadsfria och du kommer inom kort kunna ladda ner dem här. De kommer även att finnas i tryckt format som en folder som du kan beställa hem till dig eller till din vårdmottagning och vårdkontakt.