• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

0

Sexuell hälsa och välbefinnande genom livet

En viktig del i vårt arbete är att erbjuda stödmaterial som kan främja en god sexuell hälsa vid en ohälsa.

Våra guider är granskade av medicinska specialister och tänkta som vägledning och inspiration i en rehabiliteringsprocess. De vänder sig till den som har drabbats av ohälsa.

Guiderna innehåller:

  • Information om hur kroppen och den sexuella hälsan påverkats
  • Konkreta övningar
  • Tips och råd.

Guiderna är kostnadsfria och du kommer inom kort kunna ladda ner dem här. De kommer även att finnas i tryckt format, som en folder, som du kan beställa till vårdmottagningen där du arbetar.