• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

    Redigeras under avancerat
0
HORMONHÄLSA

Kroppens hormoner spelar en viktig roll för vårat fysiska och psykiska välmående. De har visat sig påverka de flesta processerna i kroppen och fyller en viktig funktion. Bland annat reglerar våra hormoner ämnesomsättningen och immunförsvaret, musklernas tillväxt och inte minst vår lust och sexlust.

Hormonproduktionen kan påverkas av såväl vår kost, fysisk aktivitet så som träning som av våra gener och vårt mentala och känslomässiga tillstånd. Idag finns det mycket hjälp att få både genom konsultation med exempelvis en hormonspecialist eller kosttillskot och andra produkter som kan främja hormonell balans och vitalitet.

Nedan kan du läsa om Kvinnans Hormoner genom livscykeln och En resa i mannens hormonsystem texter skrivna av Sanne Lundblad, hormonspecialist och verksam hormonterapeut inom bland annat komplementär hormonterapi. Vår förhoppning är att det kan ge en guidning i hur könshormonerna påverkar under de olika faserna i kvinnans och mannens livscykel.

En resa i mannens hormonsystem

Genom en resa i mannens hormonsystem så kan vi förstå grunden till mannens handlingskraft och potens men också lättare adressera symtom som kommer med åldern och arbeta mot ökad psykisk och fysisk välmående och hälsa. Det är testosteron, det dominerande könshormonet i män som spelar en stor roll i utvecklingen av manliga karaktärsdrag med djupare röst och kraftig behåring. Hormonet har en inflytelse på utvecklingen av muskler och fördelning av fett och hos både män och kvinnor är mängden av testosteron av betydelse när det kommer till styrkan av sexuella upplevelser. Hormoner spelar en stor roll i mannens sädproduktion och fruktbarhet. Utan de manliga könshormonerna skulle det inte födas några barn.

I 7e-8e graviditetsveckan börjar det manliga fostret att utveckla könskörtlar och producera testosteron och först här kan man skilja på kvinnliga och manliga kön.

Produktionen av testosteron och spermaproduktion är beroende av en välfungerande hypothalamus – hypofysen – testikel - axel. Hypotalamus i hjärnan producerar och frisätter Gonadotropinfrisättande hormon som stimulerar frisättningen av LH och FSH från hypofysen till blodet. LH stimulerar Leydigceller att producera testosteron och FSH stimulerar utvecklingen av könsceller. Vanligen sker en ökad frisättning av Gonadotropinfrisättande hormon innan mannen fyllt 14 år och detta leder till det som kännetecknar en mans pubertet. Penis, prostata och testiklar växer. Stämbanden förändras och rösten blir djupare och mörkare.

95% av mannens testosteron produceras i leydigceller som finns i testiklarna och resten ifrån binjurarna. Testosteron vandrar sedan runt i kroppen bundet till det som kallas albumin eller SHBG. Endast en liten del av testosteronet är fritt och tillgängligt för cellerna. I cellerna omvandlas sedan testosteron till den mer potenta formen Dihydrotestosteron. Dihydrotestosteron är bland annat orsaken bakom att vissa män tappar hår i en viss ålder och hårlossningen har därför inget att göra med brist på testosteron som många kanske misstänker.

Även om männens andropaus kanske inte är like omtalad som kvinnornas menopaus så sker även förändringar i hormonproduktionen hos män med åldern. Hos friska unga män är testosteronnivåerna som högst men dessa börjar i regel falla hos män i 45 års åldern och det är detta som kännetecknas andropaus. Östrogen som vanligtvis finns i små mängder hos unga män stiger ofta med åldern och ger en ökad östrogen/testosteron kvot. Även om testosteronnivåerna är normala så kan en ökad mängd östrogen undertrycka effekten av testosteron. När mannen når andropausen kan han bland annat uppleva symtom som erektionsproblem och minskad libido, hårlossning (måne), depression, viktuppgång, nedsatt muskelmassa och problem med sömnen. Produktionen av testosteron kan utöver ålder också påverkas av stress, brist på motion och viss medicinering. Livsstilsfaktorer bör särskilt tas hänsyn till om man befinner sig i andropaus och vill minska symtom. Ordentligt med sömn, stressreduktion samt styrketräning och viktminskning (om nödvändigt) för att öka testosteron/östrogen kvoten. Kosten bör vara blodsockerstabiliserande och näringsrik.


Vissa tillskott som Q10, zink, selen och B vitaminer rekommenderas till män och flera örter kan bidra till ökad libido, uthållighet och bättre spermakvalitet, däribland Ginseng och MACA.
På grund av modern livsstil och hormonpåverkan utifrån, så är det lätt att mannens hormonsystem hamnar ur balans och även om andropausen inte är det mest omtalade ämnet så finns hjälpmedel till att återfå potens, livsgnista och vitalitet, för män i alla åldrar.

Kvinnans hormoner igenom livscykeln

Att lära känna sina hormoner och vilken funktion dessa har i kroppen är att lära känna sin biologi. När du vet hur hormoner påverkar varandra så kan du lättare identifiera obalanser i kroppen och därmed hjälpa kroppen på traven till balans och vitalitet.

Hormonerna fungerar som cellernas budbärare och de gör som namnet antyder (på grekiska) att sätta igång eller stimulera målcellerna till någon form av aktivitet. Alla hormoner som finns i din kropp har en unik funktion och de kan endast verka på de celler som har mottagare för just detta hormon. Dessa mottagare på cellen kallas cellreceptorer. Hormonet fungerar alltså som en nyckel och receptorn är cellens lås som gör det möjligt för hormonerna att komma in i cellen och göra sitt jobb.

Några av de vanligaste körtlarna som producerar hormoner är sköldkörteln, binjurarna, äggstockar, bukspottkörteln, hypofysen och hypotalamus. Dessa körtlar fungerar som kroppens hormonfabriker och här produceras och insöndras hormoner efter hjärnans direktiv. Hjärnan känner av när kroppen är låg på ett hormon och sänder då signaler ned till körteln att öka produktionen av det gällande hormon. Detta kallas feed-back system och är hjärnan och hormonernas sätt att hålla kroppen i balans. Efter det att körtlarna producerat ett visst hormon så reser detta med blodet runt till de celler som har mottagare för hormonet.

Det finns över 100 olika hormoner i kroppen men några av de hormoner som är avgörande när det kommer till kvinnans fertilitet, lust och cykel är våra könshormoner: progesteron, östrogen och testosteron. Könshormoner är ju anledningen till att nytt liv kan skapas och ger oss förmånen att bära och föda fram nytt liv här på jorden. Produktionen av könshormoner är förutsättningen för att vi kvinnor ska få uppleva de olika faser vi går igenom i livet.

Det är i puberteten när våra kroppar börjar att producera större mängder av könshormoner som progesteron och östrogen som vi får våra mjuka och mer fylliga former. Faktiskt är det östrogen som styr växten av dina bröst och yttre könsdelar. Det är nu vi går ifrån en fas till en annan där kroppen gör sig klar till att skapa nytt liv. Var 21-35 dag så träder vi in i en ny cykel med faser som ser olika ut beroende på vilka hormoner som dominerar under tiden. Den follikulära fasen varar i ca 7 till 21 dagar och under denna tid producerar äggblåsorna östrogen i stora mängder som stimulerar växten av livmoderslemhinna och försäkrar att ett befruktat ägg kan häfta sig och utvecklas till en graviditet. Ägglossningen varar i en dag och efter att äggblåsan släppt sitt ägg så rekonstruerar den sig till det som kallas Corpus Luteum (gulkropp) och börjar att producera progesteron. Nu träder kvinnan in i lutealfasen som varar 10- 16 dagar. När cykeln fungerar som den ska så avslutas den med en blödning på 2- 7 dagar.

Eftersom progesteron och östrogen samspelar med hjärnans signalsubstanser kan vi märka att vårt humör och vår sexuella libido förändras en aning under cykelns gång. Då den första delen av cykeln domineras av östrogen som har en positiv verkan på serotonin och dopamin så är det inte ovanligt att man känner sig glad och får ökad libido fram till ägglossning.

Progesteron ökar mängden av GABA i kroppen som gör att vi känner oss avspända och sover gott om natten. Runt 35 års ålder minskar produktionen av könshormoner långsamt fram tills det att vi når nästa fas i livet som är klimakteriet. Efter klimakteriet så produceras den största delen av kroppens östrogen i fettceller. Hormonerna ligger ofta på en stabilare nivå och många kvinnor kan uppleva att det är skönt att ha passerat klimakteriet eftersom åren innan klimakteriet kan upplevas som turbulenta på grund av hormonernas kraftiga svängningar.

När hormonerna är balanserade så upplever man minimalt med negativa förändringar igenom sin cykel och övergången mellan de olika livsfaserna blir i regel lättare.

Hjälpmedel för en god sexuell hälsa

VAGINALSTAVAR 3 - 4
VAGINALSTAVAR 3 - 4

VAGINALSTAVAR 3 - 4

För vårdande rehabilitering
2 100 kr
VAGINALSTAVAR 1 - 4
VAGINALSTAVAR 1 - 4

VAGINALSTAVAR 1 - 4

För vårdande rehabilitering
3 500 kr
OLJEBASERAT GLIDMEDEL (REPAIR)

OLJEBASERAT GLIDMEDEL (REPAIR)

För sköra slemhinnor
290 kr