Varukorg

Total 0 kr

Kassa
Loader

Inkontinens

Alla människor behöver närhet, beröring och kärlek. Det är ett grundläggande behov hos alla vilket ger oss kraft och leder till ett ökat inre välbefinnande. Sexuell hälsa är en viktig del av att vara människa och hänger ihop med fysisk, psykisk och relationell hälsa. En god sexuell hälsa är också en viktig förutsättning för människors välmående och livskvalitet. Vid inkontinens kan den påverkas. 

Inkontinens är mycket vanligt förekommande och studier visar att så många som var fjärde kvinna lider av urininkontinens och det är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. Förekomsten och besvären ökar med ökad ålder. Inkontinens kan bero på många olika saker så som en försvagad bäckenbottenmuskulatur, sjukdomar, mediciner, urinvägsinfektion eller tumör. Oavsett typ av inkontinens så påverkar den både livskvalitén och den sexuella hälsan. Det finns idag många metoder för att bli hjälpt och väldigt många blir av med sina besvär.

 • Urininkontinens // Ofrivilligt urinläckage

  Urininkontinens är ofrivilligt urinläckage och är mycket vanligt förekommande. Det finns olika former av inkontinens så som ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens, blandinkontinens, neurogen blåsstörning och överrinningsinkontinens. Studier visar att så många som var fjärde kvinna lider av någon form av urinläckage och det är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. Förekomsten och besvären ökar med ökad ålder och kan bero på många olika saker så som en försvagad bäckenbottenmuskulatur, förlossningsskada, sjukdom, medicin, urinvägsinfektion eller tumör. Det finns idag många metoder för att bli hjälpt och många blir helt av med sina besvär.

  Att stärka sin bäckenbottenmuskulatur är ett enkelt sätt och en bra början för att bli av med ofrivilligt urinläckage. Däremot kan många kvinnor uppleva knipträningen som abstrakt, att det känns svårt hitta bäckenbottenmuskeln i underlivet. Idag finns det många hjälpmedel för att enkelt komma i kontakt med knipet, bland annat knipkulor, så som i KNIIP-paketet från Pistill.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • KNIIP-paketet – För ökad kontakt och styrka i bäckenbotten
  • BLOOM knipkula - För ökad styrka i bäckenbotten
  • ELVIE knipkula - För ökad styrka i bäckenbotten
  • Appen TÄT – Går att kombinera med sin knipkula

 • Analinkontinens // Avföringsinkontinens

  Analinkontinens är ofrivilligt läckage avseende gas och/eller avföring och kallas ibland också för avföringsinkontinens. Det är ofta samverkande faktorer som skapar analinkontinens/ avföringsinkontinens och internationella studier visar att så många som 2 – 10 % av befolkning, både kvinnor och män, lider av symtomen. Det kan bero på många olika faktorer så som en cancerbehandling, förlossningsskada, ökad ålder med mera eller att slutmuskelsfunktionen, ändtarmens kapacitet, tarmrörlighet är nedsatt och konsistensen på avföringen och/eller tillgång till toalett. Viktigt är att man söker hjälp oavsett hur länge man gått med sina besvär, det finns god hjälp att få inom vården. Idag finns många metoder och intimhjälpmedel för att bli helt av med sin analinkontinens.
 • Ansträngningsinkontinens

  Ansträngningsinkontinens är den vanligaste typen av inkontinens hos kvinnor, det innebär att man har svårt att hålla tätt under ansträngning, som exempelvis vid hosta, skratt eller träning (hopp). Vanligast är att du märker av denna typ av inkontinens med symptom som att det kommer urin vid ansträngning fast än du inte känner dig kissnödig.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • KNIIP-paketet – För ökad kontakt och styrka i bäckenbotten
  • BLOOM knipkula - För ökad styrka i bäckenbotten
  • ELVIE knipkula - För ökad styrka i bäckenbotten
  • Appen TÄT – Går att kombinera med sin knipkula

 • Träningsinkontinens

  Träningsinkontinens är när du plötsligt känner dig kissnödig och inte hinner till toaletten. Även om det inte är mycket urin som du kissar ut så kan du inte hålla dig. Du kan även känna att du behöver kissa oftare än normalt, ca 10-15 ggr per dygn och även på natten.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • KNIIP-paketet – För ökad kontakt och styrka i bäckenbotten
  • BLOOM knipkula - För ökad styrka i bäckenbotten
  • ELVIE knipkula - För ökad styrka i bäckenbotten
  • Appen TÄT – Går att kombinera med sin knipkula
  • Ta kontakt med en gynekolog (för kvinnor) resp. Urolog (för män)

 • Blandinkontinens

  Är en blandning av ansträningsinkontinens och träningsinkontinens. Då har man både besvär med att hålla tätt vid ansträngning så om hosta, träning, skratt och även plötslig kissnödighet och behov av att gå på toa mer ofta än normalt.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • KNIIP-paketet – För ökad kontakt och styrka i bäckenbotten
  • BLOOM knipkula - För ökad styrka i bäckenbotten
  • ELVIE knipkula - För ökad styrka i bäckenbotten
  • Appen TÄT – Går att kombinera med sin knipkula
  • Ta kontakt med en gynekolog (för kvinnor) resp. Urolog (för män)

 • Överrinningsinkontinens

  Vid en överrinningsinkontinens har du en överfylld blåsa som läcker lite urin hela tiden. Denna typ av inkontinens är vanlig hos män som på något sätt fått förändringar i prostatan. Det är viktigt att upptäcka överringsinkontiens i tid eftersom det kan bli skador på urinblåsa eller njurar om det går obehandlat.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Ta kontakt med en gynekolog (för kvinnor) resp. Urolog (för män)

 • Neurogen blåsstörning

  Symptom kan uppkomma i samband med till exempel diabetes, ryggmärgsskador eller MS. Vid denna form av inkontinens kan det komma både mer eller mindre mängder urin hur du än rör dig eller sitter. Det kan både vara svårt att tömma hela urinblåsa och vara svårt att hinna till en toalett när du blir kissnödig.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Ta kontakt med en gynekolog (för kvinnor) resp. Urolog (för män)

Hjälpmedel för Inkontinens

Arrow up

Din produkt är tillagd

×