• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

    Redigeras under avancerat
0
INKONTINENS

Inkontinens är vanligt och många, både män och kvinnor, besväras av att läcka urin, gaser eller avföring, eller att snabbt bli väldigt kissnödiga och ha svårt att hinna till toaletten.  Det är lätt att börja undvika sociala kontakter, på grund av rädsla för att lukta eller läcka, eller av att skämmas över sina besvär.

DU KAN GÖRA SKILLNAD

Ingen ska behöva lida i tysthet, kanske helt i onödan, när det finns hjälp att få. Med en stor portion tålamod och envishet, träning, behandlingar, övningar och hjälpmedel som är anpassade till just dina behov, kan du förbättra i ditt liv.

Om du besväras av inkontinens, ta reda på orsaken. Dra dig inte för att kontakta vården och berätta om dina problem. Lär dig vad du kan göra själv och vad du behöver hjälp med.  Det finns specialister inom bland annat urologi, gynekologi och fysioterapi, som vet vilken behandling och träning just du kan bli hjälpt av. Med anpassade övningar och hjälpmedel kan du minska dina besvär och förbättra din sexuella hälsa och ditt välbefinnande.

URININKONTINENS                                                                                                                                                 

Urininkontinens är ett av våra största folkhälsoproblem och drabbar både män och kvinnor i alla åldrar, men är vanligare hos kvinnor. Orsakerna kan vara flera, som försvagad bäckenbottenmuskulatur, förlossningsskada, övervikt, sjukdom, biverkning av behandling, neurologisk påverkan, mediciner, urinvägsinfektion, njursten, polyper, tumör eller något annat.  Problemen kan även bero på åldrande, klimakteriet, kronisk förstoppning och intensiv fysisk aktivitet.

OLIKA FORMER AV URININKONTINENS

  • Ansträngningsinkontinens är den vanligaste formen av inkontinens hos kvinnor. Det handlar om att ha svårt att hålla tätt vid någon form av fysisk ansträngning. Om du skrattar, hostar, nyser, eller utför någon form av fysisk aktivitet, till exempel springer, lyfter tungt, hoppar, så ökar trycket på urinblåsan. Du kan då helt ofrivilligt läcka allt från några droppar till att hela blåsan töms.
  • Trängningsinkontinens är när du plötsligt känner dig akut kissnödig och inte hinner till toaletten. Även om det inte är mycket urin som kommer, kan du inte hålla dig. Du kan även känna att du behöver kissa oftare än normalt, cirka 10–15 gånger per dygn och även på natten.
  • Blandinkontinens kombinerar två typer av symtom. Du har då både besvär med att hålla tätt vid ansträngning, bli plötslig kissnödig och ha behov av att gå på toa mer ofta än normalt.
  • Överrinningsinkontinens är vanligare hos män och kan bero på förändringar i prostatan. Det i sin tur kan göra att du får svårare att börja kissa och urinstrålen blir svagare. Du kan få svårt att tömma urinblåsan helt, och du känner behov av att kissa oftare, även under natten.
  • Neurogen blåsrubbning är en form av inkontinens på grund av bristande funktion hos urinblåsa. Det kan orsakas av olika sjukdomar i de delar av det centrala eller perifera nervsystemet som styr tömning av urin. Denna störning har ofta samband med ryggmärgsskador, diabetes, neurologisk sjukdom som Parkinsons sjukdom, hjärnsjukdomar, MS eller andra sjukdomar i det perifera nervsystemet. Det kan komma både större och mindre mängder urin, oberoende på hur du rör dig eller sitter. Det kan både vara svårt att tömma hela urinblåsan och vara svårt att hinna till en toalett när du blir kissnödig. 

AVFÖRINGSINKONTINENS

Avföringsinkontinens är ofrivilligt läckage av gaser och/eller avföring. Det är nästan lika vanligt hos män som hos kvinnor. Många drabbade beskriver hur långvarig inkontinens orsakar både socialt och psykiskt lidande och hur hela livskvalitén försämras. 

Det finns många olika orsaker till långvarig avföringsinkontinens, och flera olika sätt att behandla. Bland de vanligaste orsakerna är inflammatorisk tarmsjukdom, överkänslig tarm, IBS (irritable bowel syndrome), ulcerös colit, Crohns sjukdom, födoämnesallergi, kostomläggning, läkemedel eller oro och stress. Även en långdragen förstoppning med intensivt krystande och neurologiska sjukdomar kan orsaka en nervskada som gör det svårt att hålla tätt. Detsamma gäller vid MS, diabetesneuropati, tumörer, ryggmärgsskador, spinal stenos, demens och stroke som också gör det svårare att behålla avföringen i ändtarmen. Andra orsaker kan vara efter cancerbehandling, att du drabbats av en förlossningsskada, eller på grund av ökad ålder.

REHABILITERING

Våga söka hjälp, oavsett hur länge du gått med dina besvär. Det finns olika behandlingsmetoder och hjälpmedel inom rehabiliteringvården där du kan få hjälp med din inkontinens. Rehabiliteringen har som mål att minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av inkontinens och dess behandling.

Hitta ditt sätt att skapa bättre förutsättningar för att må bättre. Med små steg, på dina villkor, samt en stor dos tålamod och i din takt, kan du succesivt förbättra din livssituation inklusive din sexualitet. Glöm inte att det ofta är lättare om du tar emot hjälp från andra.

Ett tips är att skaffa en anteckningsbok där du skriver ner hur du mår, hur du upplever problemen, dina planer och annat längs vägen.

1.    Börja med att rita en skala mellan 1 – 10 och gradera hur starkt du tror på din förmåga få dig att må bättre. Det här kan du göra någon gång varje år och se om det blir någon skillnad.
2.    Skriv ner dina problem med inkontinens och var så detaljerad som möjligt.
3.    Skriv ner hur du upplever nya rutiner, med kost, träning och annat som du förändrar.
4.    Skriv ner dina möten med vården och frågor du vill ställa.

INKONTINENS OCH BÄCKENBOTTEN

Tänk om skolan skulle undervisa alla elever, oavsett kön, hur viktiga våra bäckenbottenmuskler är och hur vi kan träna upp såväl styrka, snabbhet, uthållighet som förmågan att slappna av. Tänk så många som skulle slippa besvär med inkontinens.

Men även det du inte fått lära dig i skolan, kan du lära dig nu.

Bäckenbotten består av ett nätverk med muskler och vävnader som ger stöd till urinblåsa, könsorgan, tarmar och alla andra organ i buken. Några muskler kan liknas vid hängmattor som fäster i bäckenbenet och hänger olika lager och riktningar. Andra muskler ligger runt urinrör, slida (hos kvinnan) och ändtarm, och är formade som siffran åtta. Det finns även speciella sfinktermuskler runt ändtarm och urinrör. Deras uppgift är att snabbt kunna dra ihop sig så vi inte kissar eller bajsar på oss.

För att allt ska fungera, finns ett unikt samarbete mellan bäckenbotten, magens muskler och hjärnan. Du behöver kunna spänna dina muskler och även kunna vila och slappna av så blodet kan flöda fritt och dina celler får syre och näring.

Din bäckenbotten är ditt kraftcentrum som ska se till alla organ är på sin plats och att din kropp är stabil och står stadigt på jorden. Du kan minska dina besvär med inkontinens, och du har förmågan att förbättra din situation.
Bäckenbotten 

Så här ser din bäckenbotten ut.

TRÄNA BÄCKENBOTTEN                                                                                                                                          Bäckenbottenträning kan bidra till att motverka, lindra och ta bort besvär med att det läcker urin eller avföring.  Du kan också träna för att förebygga besvär. Träningen är bra oavsett ålder eller vilket kön du har. Skaffa gärna en träningsdagbok där du skriver ner vilka övningar du gör, hur ofta och länge du tar dig tid för din träning. Skriv hur du tycker träningen går och om du upplever någon förändring.

När du är redo att börja:

Gör en plan i din träningsdagbok. Tänk att du ska ta små steg, ett steg i taget och träna i egen takt.

  • Tänk RUTIN och gör gärna dina övningar samma tid varje dag.
  • Tänk PÅMINNELSE, behöver du påminnelse för att komma ihåg, sätt ett larm.  
  • Tänk BELÖNING, när du gjort dina övningar, belöna dig med att tala om vilket bra jobb du gör, ge dig något du mår bra av som ett skönt bad, massage eller något annat. 

TRÄNA KNIPET/LYFTET                                                                                                                                                 

Regelbunden träning ger dig bättre kontroll över urinblåsan och tarmen. Ett första steg är att förbättra styrkan i dina bäckenbottenmuskler.  Ta reda på vilka övningar du behöver göra för att stärka musklerna som hjälper att hålla upp urinblåsan, tarmen och andra delar i underlivet.

Läs texten om BÄCKENBOTTENTRÄNING här i Kunskapsbanken och sök på 1177, under inkontinens för bra information och illustrationer.

Är du minsta osäker på hur dina muskler är uppbyggda, eller hur du ska träna på rätt sätt, ta hjälp av en fysioterapeut. Det är viktigt att du lär dig rätt teknik, och vilka hjälpmedel du kan ha nytta av och som kan underlätta när du tränar upp styrkan i bäckenbotten. 

Ett bra hjälpmedel för en effektiv bäckenbottenträning är att använda en knipkula till sina knipövningar. Vi har tillsammans med en fysioterapeut tagit fram en ergonomisk träningskula och en träningsguide för att underlätta för dig att komma igång på ett smidigt sätt.  Till din vägledning kan du titta på vår träningsfilm: För en starkare bäckenbotten. Ha tålamod och var snäll mot dig själv. Det viktiga är att träningen blir av.

Lycka till!

FÖR EN STARKARE BÄCKENBOTTEN

MENTAL TRÄNING

Du kan behöva träna på att tro på dig själv och din förmåga. Vi behöver alla se oss som en helhet där allt hör ihop och behöver samarbeta. 

Börja prata positivt med den del av din kropp som behöver allt stöd för att stärkas och fungera så bra som möjligt. När du tänker positivt kommer din hjärnas nervsystem skapa nya mer positiva tankebanor. Lär dig gärna mer om hjärnans fantastiska förmåga till förändring som neurovetenskapliga studier visar. Det finns många övningar du kan göra själv eller tillsammans med andra.

Prova gärna på yoga, chi gong, andningsövningar, musik och tapping (när du knackar med dina fingrar på olika akupunkturpunkter, metoden kallas även EFT, Emotional Freedom Technique). Du kanske också behöver boka tid för rådgivningssamtal eller något annat. Ta reda på vad som passar dig.

OLIKA TYPER AV HJÄLPMEDEL

Det finns också möjlighet att få hjälpmedel, medicinsk behandling eller operation vid inkontinens. Prata med läkare, fysioterapeut, uroterapeut eller någon annan specialist inom vården, så du vet vilka behandlingar och träningsprogram som kan hjälpa dig.

Är du kvinna och besvären beror på framfall, finns bland annat prolapsringar eller möjlighet att bli opererad. I samband med klimakteriet minskar nivån av östrogen vilket påverkar vaginan och urinvägarna. Vävnaderna blir torrare och tunnare och med tiden så minskar elasticiteten. Om du får använda östrogensalva, kan det stärka slidans slemhinna och vävnader så även dina besvär med inkontinens kan minska.

Har du avföringsinkontinens, kan en speciell typ av tampong (analpropp) förhindra ofrivilligt utsläpp av avföring. Det finns speciellt anpassade skydd, som minskar risken för lukt av avföring och skyddar dina kläder.

Det finns även skydd vid urininkontinens som förhindrar oönskad lukt och skyddar underkläder.

Många hjälpmedel är dyra, men du ska inte behöva spendera en förmögenhet på dina skydd. Många hjälpmedel ingår i högkostnadsskyddet så vänta inte med att kontakta vården för att få hjälp.

När du känner dig mer tryggt ökar möjligheten till ett bättre socialt liv.

RÅDGIVNING PÅ VÄGEN                                                                                                                                                              

Med hjälp av en dietist kan du lära dig vad du behöver tänka på, och hur du kan skapa bättre matvanor. Dietisten har specialkunskap på vilken mat och dryck du kan behöva undvika eller få mer av, och hjälpa dig att identifiera livsmedel som kan utlösa eller förvärra analinkontinens och tillsammans med dig skapa en kostplan som undviker dessa livsmedel.

Skaffa dig en matdagbok där du skriver ner när, vad och hur du äter och dricker. Det är ett enkelt sätt att få en bättre överblick över sina matvanor är att Du kan förbättra dina matvanor och skapa rutiner kring vad och när du äter samt när du tömmer tarmen. Genom regelbundna vanor kan du på sikt kan minska risken att läcka.

Prata med rådgivare. En terapeut kan vara ett bra stöd när du behöver bearbeta dina tankar och känslor. Samtal med en sexolog eller sexualrådgivare kan ge dig ökad möjlighet till ett bättre sexliv för dig själv eller tillsammans med en partner.

Att samtala med någon du känner förtroende för, kan många gånger vara en viktig del på din väg mot ett bättre mående både socialt, känslomässigt, fysiskt och existentiellt. Du har ansvaret för ditt liv och du har alltid ett val att göra något åt din situation, eller låta bli.GÅ VIDARE

Kom ihåg att du har en unik inre styrka och förmåga att ta hand om hela dig. Du kan förändra din situation när du tror på dig själv. Även om någon säger att du får lära dig att leva med din livssituation, ge inte upp. Du kan förändra och förbättra ditt liv, din livskvalité. Du kan skapa en tillvaro, där du känner dig trygg i ditt sociala liv, där du tycker om dig själv, där du kan känna lusten att njuta och uppleva stunder av välbefinnande. Du har din egen unika förmåga att låta din sexualitet blomma. Låt aldrig någon ta ifrån dig den kraften.

HJÄLPMEDEL MOT INKONTINENS
VAGINALSTAVAR 2 - 3
VAGINALSTAVAR 2 - 3

VAGINALSTAVAR 2 - 3

För vårdande rehabilitering
1 900 kr
VAGINALSTAV 4
VAGINALSTAV 4

VAGINALSTAV 4

För vårdande rehabilitering
1 700 kr
VATTENBASERAT GLIDMEDEL (BALANCE)

VATTENBASERAT GLIDMEDEL (BALANCE)

För en god bakterieflora
250 kr
ALEAH CARE TRÄNINGSKULA
ALEAH CARE TRÄNINGSKULA

ALEAH CARE TRÄNINGSKULA

För bäckenbottenträning
600 kr