• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

0
INKONTINENS

Problem med att hålla tätt, att man av någon anledning inte kan kontrollera sin urin och/eller avföring, dvs inkontinens, och är något som kan påverka både den sexuella hälsan och livskvaliteten. Inkontinens kan drabba både män och kvinnor och många som har besvär med ofrivillig läckage, skäms över sina besvär. Men det finns hjälp att få och väldigt många blir av med sina besvär. 

Ta kontakt med en gynekolog (för kvinnor) respektive Urolog (för män) om du upplever att du har svårt att hålla tätt.

Urininkontinens

Urininkontinens, dvs. ofrivilligt urinläckage, är ett av våra största folkhälsoproblem och drabbar både män och kvinnor i alla åldrar. Studier visar att urininkontinens är dubbelt så vanligt hos kvinnor än män (var fjäre kvinna lider av någon form av urinläckage) och att förekomsten och besvären ökar med stigande ålder.

Men det finns en rad lösningar som kan hjälpa de drabbade att få kontroll över sina besvär. Har du svårt att hålla tätt, börja med att komma igång med att knipa. Att träna bäckenbottenmuskulaturen med regelbundna knipövningar gör att blåsan hålls upp och på plats med just bäckenbottenmuskulaturen, vilket ger dig ökad kontroll över urinblåsan. Oftast räcker det med en regelbunden träning för att få bukt på sina problem. I andra fall kan man behöva en medicinsk behandling eller en operation. Prata med din vårdkontakt och rådgör vad som är bäst för dig.

Olika former av inkontinens  

Det finns olika former och grader av urininkontinens. det kan röra sig om att du i samband med att du anstränger dig och lyfter något tungt läcker eller plötsliga läckage när du är kissnödig. Det kan röra sig om små läckage som sker sällan till stora som inträffar vid flera tillfällen.

Man brukar skilja mellan följande former av urininkontinens: 

  • Ansträngningsinkontinens
  • Trängningsinkontinens
  • Blandinkontinens
  • Överrinningsinkontinens. '
  • Neurogen blåsrubbning

Urininkontinens kan bero på många olika orsaker och utvecklas i varierande svårighetsgrad. Det kan röra sig om en försvagad bäckenbottenmuskulatur, en förlossningsskada, övervikt, någon sjukdom, en neurologisk påverkan som vid ryggmärgsbråck eller en ryggmärgsskada, mediciner, urinvägsinfektion eller en tumör.

Att stärka sin bäckenbottenmuskulatur är ett enkelt sätt och en bra början för att bli av med ofrivilligt urinläckage. Däremot kan många kvinnor uppleva knipträningen som abstrakt, att det känns svårt hitta bäckenbottenmuskeln i underlivet. Idag finns det många hjälpmedel för att enkelt komma i kontakt med knipet och träna upp styrkan i bäckenbotten, bland annat knipkulor. Önskar du en app-styrd bäckenbottenträning finns Elvie knipkula som alternativ. Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens handlar om man har svårt att hålla tätt vid någon form av fysisk ansträngning och är den vanligaste typen av inkontinens hos kvinnor. Det kan röra sig om bara några droppar till att blåsan töms ofrivilligt vid situationer som när man skrattar, hostar, nyser, eller utför någon form av fysisk aktivitet, till exempel springer, lyfter vikter, hoppar eller på annat sätt ökar trycket på urinblåsan.

Träningsinkontinens

Träningsinkontinens är när du plötsligt känner dig akut kissnödig och inte hinner till toaletten. Även om det inte är mycket urin som du kissar ut så kan du inte hålla dig. Du kan även känna att du behöver kissa oftare än normalt, cirka 10-15 gånger per dygn och även på natten. Oftast beror detta på någon underliggande sjukdom så som Parkinsons sjukdom eller någon annan neurologisk sjukdom, urinvägsinfektioner eller stenar och polyper. 

Blandinkontinens

Blandinkontinens kombinerar två typer av symtom. Man har då både besvär med att hålla tätt vid ansträngning så om hosta, träning, skratt och även plötslig kissnödighet och behov av att gå på toa mer ofta än normalt. Huvudorsakerna till blandinkontinens är åldrande, klimakteriet, kraftig övervikt, kronisk förstoppning och intensiv fysisk aktivitet.

Överrinningsinkontinens

Överrinningsinkontinens är vanlig hos män som på något sätt fått förändringar i prostatan och är orsakat av att blåsan inte tömmer sig helt vid toalettbesök, flödet är inte vad det en gång var och du kan ha svårigheter med att komma igång att kissa. Det innebär att urin börjar fylla upp blåsan på nytt väldigt snart och för att kompensera detta läcker lite urin ut hela tiden. Det kan även innebära att du känner behov av att kissa oftare, även under natten.

Neurogen blåsrubbning

Neurogen blåsrubbning är en form av inkontinens orsakad av bristande funktion hos urinblåsan på grund av olika sjukdomar i de delar av det centrala eller perifera nervsystemet som styr urintömningen. Denna störning har ofta samband med ryggmärgsskador, diabetes, hjärnsjukdomar, MS eller andra perifera nervsystemets sjukdomar. Det kan komma både mer eller mindre mängder urin hur du än rör dig eller sitter. Det kan både vara svårt att tömma hela urinblåsan och vara svårt att hinna till en toalett när du blir kissnödig.

Analinkontinens

Analinkontinens är ofrivilligt läckage avseende gas och/eller avföring. Internationella studier visar att så många som 2–10 procent av befolkningen, både kvinnor och män, lider av symtomen och att det är nästan lika vanligt hos män som hos kvinnor. Flera studier visar att många drar sig för att söka vård och endast ett fåtal berättar om sina besvär till sin vårdgivare. 

Ofta är det samverkande faktorer som skapar analinkontinens, vilka behöver utredas för att kunna ge rätt vård, behandling och stöd.

En inflammatorisk tarmsjukdom, IBS (irritable bowel syndrome), födoämnesallergi, kostomläggning, läkemedel, oro och stress kan ge svårighet att behålla avföringen i ändtarmen. Likaså kan en långdragen förstoppning med intensivt krystande och neurologiska sjukdomar orsaka en nervskada som gör det svårt att hålla tätt. Detsamma gäller vid MS, diabetesneuropati, tumörer, ryggmärgsskador, spinal stenos, demens och stroke som också gör det svår att behålla avföringen i ändtarmen. 

Andra orsaker kan vara att man genomgått en cancerbehandling, drabbats av en förlossningsskada, eller generellt ökad ålder.

Analinkontinens kan leda till varierande grad av socialt och psykiskt lidande och negativ påverkan på individens livskvalitet. Så viktigt att man söker hjälp oavsett hur länge man gått med sina besvär. Det finns god hjälp att få inom vården och många metoder och intimhjälpmedel för att bli helt av med sin analinkontinens. Vi rekommenderar vaginalstavar 2 och 3 för detta. Rådgör alltid med din vårdkontakt först innan du prövar dig fram.  

Hjälpmedel vid inkontinens

VAGINALSTAVAR 2 - 3
VAGINALSTAVAR 2 - 3

VAGINALSTAVAR 2 - 3

För vårdande rehabilitering
1 900 kr
VATTENBASERAT GLIDMEDEL (BALANCE)

VATTENBASERAT GLIDMEDEL (BALANCE)

För en god bakterieflora
250 kr
ALEAH CARE TRÄNINGSKULA
ALEAH CARE TRÄNINGSKULA

ALEAH CARE TRÄNINGSKULA

För bäckenbottenträning
600 kr