• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

0

Bästa möjliga rehabilitering

med rätt hjälpmedel

 Om oss 

 

Allt fler drabbas av sjukdomar och besvär som påverkar den sexuella hälsan negativt. Det kan röra sig om smärta i underlivet, att man genomgått en cancerbehandling, lider av torra och sköra slemhinnor eller har inkontinensproblem. Men även orgasmsvårigheter, hormonella obalanser såsom PMS och klimakteriebesvär, förlossningsskador och försvagad bäckenmuskulatur påverkar underlivshälsan.

Med lyhördhet, samarbete, ansvar och kvalitet vill vi på Aleah Care hjälpa människor att stärka sin sexuella hälsa och återfå en god livskvalitet.  

Aleah står för morgonljus, Care för omvårdnad

Vår intention är att man - oavsett hälsotillstånd och ålder - ska kunna finna möjligheter till att hitta tillbaka till sin kropp, sin lust och sexualitet. 

Aleah Care har med sina rötter i verksamheten Pistill 17 års erfarenhet inom området sexuell hälsa. Vi har under åren samarbetat och byggt broar till landsting, specialistmottagningar och patientföreningar. Tillsammans har vi tagit fram ett rehabiliteringsprogram med uppföljning för att hjälpa kvinnor i sin friskvårdsträning.

Idag erbjuder vi intimvårdande produkter som förbättrar människors intimhälsa och funktionella och högkvalitativa rehabiliteringsprodukter för att människor som lider av underlivsbesvär ska kunna återfå sin sexuella hälsa och en god livskvalitet. Vi vänder oss till vården, patientföreningar och privatpersoner.

Vi tillhandhåller även visningsmiljöer till vårdmottagningar, genomför föreläsningar och utbildningsinsatser för både vårdpersonal och patientföreningar samt erbjuder personlig rådgivning till privatpersoner, både på telefon och genom vår systerverksamhet, samarbetspartner och återförsäljare Pistill i Stockholm.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

 

"Att läka betyder inte att skadan aldrig har skett. Det betyder att den inte längre påverkar ditt liv och ditt välmående."

Personlig rådgivning

För dig som behöver vägledning kring intimhjälpmedel för vårdande rehabilitering erbjuder vi privat konsultation. Kontakta oss på info@aleahcare.com så berättar vi mer. 

 

Kvalitetspolicy 

 

Inom Aleah Care bedrivs ett kontinuerligt arbete för att så långt möjligt säkerställa såväl sociala som miljömässiga aspekter i allt vi gör, från produktion och inköp till återvinning av våra produkter. Våra produkter tillverkas av förstklassiga råvaror, under stränga kvalitetskrav och kontroller.  Vi följer upp våra samarbeten och har regelbunden dialog med våra leverantörer så att våra produkter produceras på ett acceptabelt sätt i enlighet med vår miljöpolicy. 

Våra leverantörer ska ha ett aktivt internt miljöarbete som inkluderar miljöpolicy, miljömål och planer för att minska miljöpåverkan från produktion och annan verksamhet. Leverantörerna ska även regelbundet följa upp miljöpåverkan av sin verksamhet. Aleah Care säkerställer kraven genom avtal, uppföljningar och genom att förorda etablerade miljöcertifieringar.

Aleah Care accepterar inte diskriminering, barnarbete, tvångsarbete, att arbetare exponeras för riskfyllda arbeten, avsaknad av rätt till föreningsfrihet och kollektivavtal eller andra brister i efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. Detta tydliggörs i policyer och i avtalen med samtliga leverantörer. Kraven baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och ILO:s (International Labour Organisation) kärnkonventioner.

När det gäller miljöaspekter på våra intimvårdande produkter pågår ett kontinuerligt arbete med att säkerställa största möjliga miljöhänsyn. Produkterna i sortimentet ska så långt som möjligt vara skonsamma mot miljön och inte heller innehålla ämnen som framkallar allergi eller på annat sätt riskerar att skada användaren.
 

Vision

Vi vill bidra till en bättre livskvalitet och tillhandahålla världsledande intimvård och rehabiliterings-produkter som främjar en god sexuell hälsa och ett välbefinnande genom hela livet.

Mission

Vi brinner för att möjliggöra
varje individs rätt till bästa vård,
rehabilitering och omsorg med
hjälp av våra produkter och tjänster.

Våra värderingar

  • Lyhördhet
  • Samarbete
  • Ansvar
  • Kvalitét

Sexuell Hälsa 

 

Sexuell hälsa handlar om hur du mår i din sexualitet. Det kan beskrivas som ett tillstånd av fysisk, psykiskt, socialt och existentiellt välbefinnande, oavsett om du är frisk, sjuk eller har nedsatt funktionsförmåga.

Sexualiteten är en del av din identitet, din livsenergi och ett grundbehov som finns inom dig, hela livet. Dina behov av att njuta, känna lust eller längta efter närhet kan variera i styrka genom livet. Hur du mår, påverkas av dina erfarenheter - det är din upplevelse som är viktigast. Det är härifrån vägen börjar, till din sexuella hälsa och ditt välbefinnande i livet.