• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

0
ALEAH STÅR FÖR MORGONLJUS, CARE FÖR OMVÅRDNAD
OAVSETT HÄLSOTILLSTÅND OCH ÅLDER - SKA MAN KUNNA FINNA MÖJLIGHETER TILL
ATT HITTA TILLBAKA TILL
SIN KROPP, SIN LUST OCH SEXUALITET.

 

 OM OSS

 

Aleah Care erbjuder högkvalitativa intimprodukter och intimvård i förebyggande och rehabiliterande syfte, utvecklade i nära samarbete med medicinska specialister och patientföreningar. Med våra produkter kan kvinnor med cancer, kronisk smärta i underlivet, förlossningsskador och klimakteriebesvär återfå en god underlivshälsa och livskvalitet. Aleah Care erbjuder även skräddarsydda utbildningar och föreläsningar till vårdgivare och patientföreningar som stöd i rehabiliteringen samt professionell rådgivning till privatpersoner.

Med lyhördhet, samarbete, ansvar och kvalitet vill vi på Aleah Care hjälpa människor att stärka sin sexuella hälsa och återfå en god livskvalitet.  

BÄSTA MÖJLIGA REHABILITERING MED RÄTT HJÄLPMEDEL
VÅR ERFARENHET GER TRYGGHET

Aleah Care har med sina rötter i verksamheten Pistill 19 års erfarenhet inom området sexuell hälsa. Vi har under åren samarbetat och byggt broar till landsting, specialistmottagningar och patientföreningar. Tillsammans har vi tagit fram ett rehabiliteringsprogram med uppföljning för att hjälpa kvinnor i sin friskvårdsträning.

Idag erbjuder vi intimvård som förbättrar människors underlivshälsa och högkvalitativa rehabiliteringsprodukter så att människor som lider av underlivsbesvär ska kunna återfå en god sexuell hälsa och livskvalitet. Vi vänder oss till vårdgivare, patientföreningar och privatpersoner.

Vi tillhandhåller även olika visningsmiljöer till vårdmottagningar, genomför skräddarsydda föreläsningar och utbildningar för vårdpersonal och patientföreningar samt erbjuder personlig rådgivning till privatpersoner, både på telefon och genom vår samarbetspartner och återförsäljare Pistill i Stockholm.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vill du komma in kontakt med någon av våra medarbetare, hittar du våra kontaktuppgifter om du klickar här nedan:  

klicka här

 

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Sedan start har vi strävat efter att bygga broar till vårdgivare och patientföreningar runtom i Sverige, alltid med brukaren i fokus. Vi värdesätter det fina och viktiga arbete vi tillsammans har utvecklat och utvecklar då vi tillsammans kan göra skillnad!

PERSONLIG RÅDGIVNING

För dig som behöver vägledning kring intimhjälpmedel för vårdande rehabilitering erbjuder vi privat konsultation.

Kontakta oss på info@aleahcare.com så berättar vi mer. 

 

 

"ATT LÄKA BETYDER INTE ATT SKADAN

ALDRIG HAR SKETT. DET BETYDER

ATT DEN INTE LÄNGRE PÅVERKAR DITT LIV OCH DITT VÄLMÅENDE."

VÅR KVALITETSPOLICY

Vi strävar efter att uppnå en hållbar utveckling och utvärderar regelbundet vår miljöpåverkan samt vidtar åtgärder för att skydda och förbättra miljön. Inom Aleah Care bedrivs därför ett kontinuerligt arbete för att förbättra våra arbetsprocesser, produkter och tjänster utifrån detta perspektiv för att så långt möjligt säkerställa såväl sociala som miljömässiga aspekter i allt vi gör. Vi arbetar aktivt med att minimera effekterna av vår produktion och våra produkter tillverkas av förstklassiga råvaror, under stränga kvalitetskrav och kontroller.  Vi följer också upp våra samarbeten och har regelbunden dialog med våra leverantörer så att våra produkter produceras på ett acceptabelt sätt i enlighet med vår miljöpolicy. Vi verkar även för att främja en effektiv avfallshantering, resursanvändning och för miljömedvetna vanor genom hela vår organisation.

Våra leverantörer ska ha ett aktivt internt miljöarbete som inkluderar miljöpolicy, miljömål och planer för att minska miljöpåverkan från produktion och annan verksamhet. Leverantörerna ska även regelbundet följa upp miljöpåverkan av sin verksamhet. Aleah Care säkerställer kraven genom avtal, uppföljningar och genom att förorda etablerade miljöcertifieringar.

Aleah Care accepterar inte diskriminering, barnarbete, tvångsarbete, att arbetare exponeras för riskfyllda arbeten, avsaknad av rätt till föreningsfrihet och kollektivavtal eller andra brister i efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. Detta tydliggörs i policyer och i avtalen med samtliga leverantörer. Kraven baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och ILO:s (International Labour Organisation) kärnkonventioner.

När det gäller miljöaspekter på våra intimvårdande produkter pågår ett kontinuerligt arbete med att säkerställa största möjliga miljöhänsyn. Produkterna i sortimentet ska så långt som möjligt vara skonsamma mot miljön och inte heller innehålla ämnen som framkallar allergi eller på annat sätt riskerar att skada användaren.
 

VISION

Vi vill möjliggöra varje individs rätt till bästa möjliga rehabilitering vid cancer, underlivssmärta, förlossningsskador och klimakteriebesvär genom
att tillhandahålla världsledande högkvalitativa produkter för en god underlivshälsa. Genom våra utbildningar vill vi höja kunskapsnivån hos
vårdgivare och patientföreningar inom områden som berör människors sexuella hälsa och välbefinnande genom hela livet.

MISSION

Vi drivs av vår gemensamma vilja att bidra till att möjliggöra varje individs rättighet till bästa vård, rehabilitering och omsorg med
hjälp av våra produkter och tjänster.

VÅRA LEDORD

  • LYHÖRDHET – för både patientens / individens och vårdgivarnas behov och önskemål
  • SAMARBETE – tillsammans med vårdgivare, patientföreningar och andra aktörer inom hälso- och sjukvård gör vi skillnad
  • ANSVAR – patientsäkerhet, omsorg och pålitlighet i allt vi gör
  • KVALITET – vi har höga kvalitetskrav på material, råvaror och hela produktionskedjan till leverans och uppföljning.

SEXUELL HÄLSA  

Sexuell hälsa handlar om hur du mår i din sexualitet. Det kan beskrivas som ett tillstånd av fysisk, psykiskt, socialt och existentiellt välbefinnande, oavsett om du är frisk, sjuk eller har nedsatt funktionsförmåga. Sexualiteten är en del av din identitet, din
livsenergi och ett grundbehov som finns inom dig. Hela livet. Dina behov av att njuta, känna lust eller
längta efter närhet kan variera i styrka genom livet. Hur du mår, påverkas av dina erfarenheter.
Det är din upplevelse som är viktigast! 
Det är härifrån vägen börjar, till din sexuella hälsa och ditt välbefinnande i livet.