• KVALITET            TRYGGHET            OMTANKE

0

Samarbeten som gör skillnad

 

Aleah Care vill bidra till en hållbar hälsa, både för individen, men också för samhället och miljön. Vi har sedan starten samarbetat med patientföreningar, hälsoorganisationer, medicinska specialister, vårdgivare mm för att sprida kunskap och tillsammans verka för en jämlik hälsa. 

 

Patientföreningar

 

x
X

 

Hälsoorganisationer

 

 

Hitta mottagning för rådgivning

 

Anova
Andrologi, Sexual-medicin,Transmedicin
Endokrinolog-föreningen
Fysioterapeuterna Bäckenbotten-specialisterna
RCC Cancercentrum - cancerrådgivningen
Svensk Förening för Sexologi
Sveriges Bäcken-bottenmottagning
via 1177
Sveriges Gynekolog-mottagningar
via 1177
Sveriges SESAM-mottagningar
via 1177
Sveriges Urolog- mottagningar
via 1177
UMO
hitta din ungdoms-mottagning

 

Övriga

 

BB Stockholm
 
Cevita Care - Gynekolog i Stockholm
Eftercancern - efter onkologisk behandling
Klimakterieportalen
Lydiagårdens cancerrehabilitering
 
Mamma Mia
UMO 

För dig mellan 13 och 25 år

1177 - vårdguiden   Kontaktuppgifter
 
Nikola Blås och tarmfunktion
 
x