• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

0
 SAMARBETEN SOM GÖR SKILLNAD
Aleah Care vill bidra till en hållbar hälsa, för individen att må bra i livets alla faser, likväl som för samhället och för miljön. Vi har sedan starten samverkat och samarbetat med patientföreningar, hälsoorganisationer, medicinska specialister och vårdgivare, för att sprida kunskap och tillsammans verka för en jämlik vård och hälsa. Målet är att skapa bättre vård för patienten. Vi hjälps åt för att skapa en god och jämlik vård samtidigt som vi arbetar för att utveckla och stärka såväl vårdpersonal, vårdmottagningar som sjukhus.

 

PATIENTFÖRENINGAR

 

HÄLSOORGANISATIONER

 

HITTA MOTTAGNING FÖR RÅDGIVNING

 

ÖVRIGA