• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

    Redigeras under avancerat
0
 SAMARBETEN SOM GÖR SKILLNAD
Aleah Care vill bidra till en hållbar hälsa, för individen att må bra i livets alla faser, likväl som för samhället och för miljön. Vi har sedan starten samverkat och samarbetat med patientföreningar, hälsoorganisationer, medicinska specialister och vårdgivare inom både privat och offentlig sektor, för att sprida kunskap och tillsammans verka för en jämlik vård och hälsa. Målet är att skapa bättre vård och omsorg för patienten tillsammans och hjälpas åt för att skapa en god och jämlik hälso- och sjukvård. Vi strävar också efter att stärka såväl vårdpersonal i sin position som vårdmottagningar som sjukhus i sitt uppdrag enligt de nationella riktlinjer som har angetts.

 

PATIENTFÖRENINGAR
Bröstcancerföreningen Amazona
Bröstcancer-förbundet 
Diabetesförbundet
Endometrios-föreningen
Fibromyalgiförbundet
Gyncancerförbundet
RCC Cancercentrum
Nätverket mot gynekologisk cancer
Patienthuset
Prostatacancerförbundet
Blodcancerförbundet
ILCO - tarm/Uro/Stomi-förbundet

 

HÄLSOORGANISATIONER
1,6 Miljonerklubben
2,6 Miljonerklubben
Cancerfonden
Cancer Rehab Fonden

 

HITTA MOTTAGNING FÖR RÅDGIVNING
 Anova /Andrologi/Sexual-medicin/Transmedicin
CancerRehab Fonden
Rehabmottagningar 
GynStockholm
Cevita Care
Endokrinologföreningen
Fysioterapeuterna Bäckenbottenspecialisterna
RCC Cancercentrum - cancerrådgivningen
Svensk Förening för Sexologi
Sveriges Bäckenbotten-mottagning via 1177
Sveriges Gynekolog-mottagningar via 1177
Sveriges SESAM-mottagningar via 1177
Sveriges Urolog-mottagningar via 1177
UMO - hitta din ungdoms-mottagning
 Varden.se  - hitta gynekolog
Mama Mia
Womni - klimakterie-digital rådgivning
Considra- lättillgänglig professionell specialistvård

 

ÖVRIGA
BB Stockholm Family
 
Bäckenbottenutbildning
Eftercancern - efter onkologisk behandling
Lydiagården cancerrehabilitering
Pistill.se - sexhjälpmedel för honom och henne
Nikola Blås och tarmfunktion
TÄT Bäckenbottenträning
RCC - Patientlagen