• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

0
 SAMARBETEN SOM GÖR SKILLNAD
Aleah Care vill bidra till en hållbar hälsa, för individen att må bra i livets alla faser, likväl som för samhället och för miljön. Vi har sedan starten samverkat och samarbetat med patientföreningar, hälsoorganisationer, medicinska specialister och vårdgivare inom både privat och offentlig sektor, för att sprida kunskap och tillsammans verka för en jämlik vård och hälsa. Målet är att skapa bättre vård och omsorg för patienten tillsammans och hjälpas åt för att skapa en god och jämlik hälso- och sjukvård. Vi strävar också efter att stärka såväl vårdpersonal i sin position som vårdmottagningar som sjukhus i sitt uppdrag enligt de nationella riktlinjer som har angetts.

 

PATIENTFÖRENINGAR

 

HÄLSOORGANISATIONER

 

HITTA MOTTAGNING FÖR RÅDGIVNING

 

ÖVRIGA