• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

0
TORRA OCH SKÖRA SLEMHINNOR

En god sexuell hälsa är en viktig förutsättning för människors välmående och livskvalitet. Vid torra och sköra slemhinnor kan din sexuella hälsa påverkas och de flesta kvinnor har någon gång upplevt torrhet i underlivet och sköra slemhinnor, och det blir dessutom ett allt vanligare problem för kvinnor i alla åldrar.

Förutom att ge besvär som sveda, klåda och irritation kan det även orsaka slidkatarr, återkommande urinvägsinfektioner och påverka samlivet negativt. Men det finns hjälp att få och hjälpmedel som kan lindra obehag och förbättra livskvaliteten om man har besvär. Ofta är det en kombination av hjälp som kroppen och underlivet behöver. En helt hormonfri behandling kan vara att använda Aleah Care Oljebaserat glidmedel, (Repair). Glidmedlet fungerar även som en intimkräm som stärker och återfuktar slemhinnan. Aleah Care Oljebaserat glidmedel kan även kombineras med lokal östrogen. Fråga din vårdkontakt om råd.

Vaginal artrofi 

Rent generellt förknippas torra slemhinnor med klimakteriet då det är vanligast att slemhinnorna blir torra i menopausen, dvs. tiden efter sista menstruationen. Normalt ska slemhinnan vara rosafärgad, fuktig och veckad. Men vid torrhet blir slemhinnan istället uttunnad, slät och blek, och dessutom mycket känsligare.

Vaginal artrofi är ett kroniskt tillstånd som innebär att det sker en förtunning och en inflammation av den vaginala vävnaden. Det är mycket vanligt att detta inträffar i samband med klimakteriet då östrogennivåerna minskar. Men det är även vanligt att kvinnor får så kallad vaginal atrofi efter förlossning, då östrogennivåerna är låga. 

Östrogen som produceras av äggstockarna, ansvarar för den vaginala vävnadens struktur och funktion, elasticiteten i slidans slemhinnor och utsöndringen från slidan. Om vaginal artrofi inte vårdas kan det orsaka sveda, torra och sköra slemhinnor, smärta, urinläckage eller urinträngningar och ibland återupprepande urinvägsinfektioner.

Om du upplever smärta och/eller att elasticiteten i slidan minskat så kan våra vaginalstavar tillsammans med Aleah Care Oljebaserat glidmedel (Repair) vara behjälpliga. Vibrationen från stavarna skapar en ökad blodgenomströmning som i sin tur är gynnsam för vävnaden och de kallpressade fettsyrorna i glidmedlet vårdar och återfuktar slemhinnorna.


Östrogenbrist

Vid en hormonell obalans kan många kvinnor uppleva att slemhinnan blir tunnare, skörare, mindre elastisk. Ofta kan man få en brist i östrogen som är det hormon som hjälper till att underlätta blodcirkulationen i slidan och urinröret, hålla slemhinnorna elastiska och fuktiga och skydda mot infektioner. Man kan även oftare uppleva smärta vid omslutande samlag och det beror på att när slidväggarna blir skörare, så kommer även nervändarna närmare ytan och blir då känsligare och ömtåligare för beröring vilket kan ge obehag och smärta. Andra vanliga symtom och besvär är hjärtklappningar, sömnproblem, flagig hy, viktuppgång, retlighet, nedstämdhet, minskad lust till sex, svettningar, huvudvärk och yrsel.

Orsaker

Det är inte bara kvinnor i klimakteriet som drabbas av torrhet och sköra slemhinnor. Man kan även få hormonförändringar i samband med en graviditet eller vid amning som också kan påverka slemhinnorna. Även diabetes, psykologiska faktorer som stress, en del läkemedel och upprepade urinvägsinfektioner kan ge liknande besvär.

Tala med din vårdkontakt för att hitta den behandlingsmetod som passar dig bäst. Om du upplever besvär i samband med samliv och njutning, prata med din partner och använd glidmedel.


Hjälpmedel för torra och sköra slemhinnor

OLJEBASERAT GLIDMEDEL (REPAIR)

OLJEBASERAT GLIDMEDEL (REPAIR)

För torra och sköra slemhinnor
290 kr
IROHA MIKAZUKI
IROHA MIKAZUKI

IROHA MIKAZUKI

För mjuk beröring
1 900 kr