Varukorg

Total 0 kr

Kassa
Loader

Torra
och sköra slemhinnor

Alla människor behöver närhet, beröring och kärlek. Det är ett grundläggande behov hos alla vilket ger oss kraft och leder till ett ökat inre välbefinnande. Sexuell hälsa är en viktig del av att vara människa och hänger ihop med fysisk, psykisk och relationell hälsa. En god sexuell hälsa är också en viktig förutsättning för människors välmående och livskvalitet. Vid torra och sköra slemhinnor kan den påverkas. Vanliga besvär så som klåda, irritation, återupprepande urinvägsinfektioner och slidkatarr kan påverka samlivet och den sexuella hälsan negativt.

Idag finns det många hjälpmedel som kan lindra besvären, obehaget och framförallt förbättra livskvalitén för den som har torra och sköra slemhinnor.

 • Frågor till Annika Lindström, Med. Dr., Överläkare

  Hur många tror du lider av torra och sköra slemhinnor och kanske även av sammanväxningar (vaginal stenos) idag?
  Många kvinnor lider periodvis eller under lång tid av sköra slemhinnor. En stor andel av äldre kvinnor efter klimakteriet besväras av torra och sköra slemhinnor. Besvären kan vara i vulva, i slidan och besvär kan uppstå i nedre urinvägarna med ökade besvär av upprepade urinvägsinfektioner, urininkontinens och urinrörskatarr (uretrit/Urethral Pain Syndrome). Kvinnor i fertil ålder som använder hormonella preventivmetoder som sänker östrogennivån lokalt i slemhinnor kan ibland känna av sköra slemhinnor. Antiöstrogen hormonbehandling orsakar sköra slemhinnor. Sammanväxningar i slidan drabbar en mindre grupp av kvinnor, oftast har de fått strålbehandling mot bäckenet eller haft något annat inflammatoriskt tillstånd.

  Varför får man torra och sköra slemhinnor?
  Sköra slemhinnor beror oftast på låga östrogennivåer. Besvären kan uppträda när menscykeln upphör och försämras med ökad ålder. Vissa hormonella preventivmedel kan ge skörare slemhinnor så länge behandlingen pågår. Antiöstrogen hormonbehandling och cellgiftsbehandling orsakar sköra slemhinnor under och en tid efter behandling. Strålbehandling av bäckenet orsakar bestående skörhet i slemhinnan.

  Varför drabbas vissa kvinnor av vaginal stenos(sammanväxningar)?
  Tillstånd som ger upphov till inflammation i slemhinnan i vulva och i slidan kan orsaka sammanväxningar. En vanlig hudsjukdom i vulva, lichen sclerosus et atroficus, kan orsaka sammanväxningar av blygdläppar och slidöppningen minskar i omfång. Strålbehandling mot bäckenet orsakar ofta sammanväxningar. Strålbehandling av bäckenet orsakar sköra slemhinnor och inflammation. Inflammationen som orsakar sammanväxningar avtar med tiden men en viss skörhet i slemhinnan består.

  Vad är dina rekommendationer för en kvinna som blivit lider av torra och sköra slemhinnor och eventuell sammanväxning?
  Lokal östrogenbehandling är förstahandsrekommendation för torra slemhinnor i slidan. Om slemhinnan är skör i vulva kan kräm eller gel med östrogen användas. För besvär från nedre urinvägarna rekommenderas lokal östrogenbehandling i slidan med tillräcklig dos för att nå nedre urinvägarna. Enligt vetenskapliga studier ger en lite högre dos av östradiol en effekt på slemhinnan i urinröret och symtom från nedre urinvägarna. Östrogenbehandling lokalt ger en mer robust slemhinna och påverkar även microflora i slidan positivt och motverkar infektioner. För de kvinnor som avråds från lokal östrogenbehandling finns flera produkter som ger ett skydd för slemhinnan som upplevs ge mindre torrhet. Vid risk för sammanväxningar i slidan vid vissa sjukdomstillstånd och behandlingar rekommenderas regelbundna tänjningsövningar med hjälp av en vaginalstav och få råd och hjälp i samband med besök i sjukvården.

  Cellprovstagning för cervixcancerprevention bör ske regelbundet. Prov för HPV-test eller cytologi tas från livmodertappen och provtagningen försvåras vid sammanväxningar i slidan och kan upplevas mer obehagligt om slemhinnorna är sköra. Lokal östrogenbehandling kontinuerligt och regelbunden vidgning av slidan rekommenderas till äldre och till riskgrupper för besvär från slemhinnorna.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Nova och Grace – Vaginalstavar för ökad underlivshälsa
  • Ekologiskt oljebaserat glidmedel/intimkräm REPAIR
  • Ekologiskt vattenbaserat glidmedel BALANCE
  • KNIIP-paketet – För ökad kontakt och styrka i bäckenbotten

 • Torra slemhinnor i underlivet

  De vanligaste symptomen vid torra och sköra slemhinnor är klåda, sveda och ömhet, irritation och skörhet, smärta vid omslutande sex och ibland tillsammans med lätt blödning, urinläckage, återkommande urinvägsinfektioner, flytningar och slidkatarr.

  Det finns många olika sätt att behandla torra och sköra slemhinnor och ofta är det en kombination och hjälp som kroppen och underlivet behöver. En helt hormonfri behandling kan vara att använda REPAIR en 100 % ekologisk oljebaserad intimkräm som stärker och återfuktar slemhinnan. Ofta kan även levnadsvanor så som minskad stress, god kost och inte minst få hjälp och rådgivning om ens hormoner så att ens kropp kommer i hormonell balans, då obalans i framförallt östrogenproduktion är det vanligaste orsakerna till torra och sköra slemhinnor.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Nova och Grace – Vaginalstavar för ökad underlivshälsa
  • Ekologiskt oljebaserat glidmedel/intimkräm REPAIR
  • Ekologiskt vattenbaserat glidmedel BALANCE
  • KNIIP-paketet – För ökad kontakt och styrka i bäckenbotten

 • Vaginal artrofi // Torra och sköra slemhinnor

  Vaginal artrofi är ett kroniskt tillstånd som innebär att det sker en förtunning och inflammation av den vaginala vävnaden, det är mycket vanligt att detta inträffar i samband med klimakteriet då östrogennivåerna minskar.

  Östrogen som produceras av äggstockarna, ansvarar för den vaginala vävnadens struktur och funktion, elasticiteten i slidans slemhinnor och utsöndringen från slidan. Om vaginal artrofi inte vårdas kan det orsaka sveda, torra och sköra slemhinnor, smärta, urinläckage eller urinträngningar och ibland återupprepande urinvägsinfektioner. Om du upplever smärta och/eller att elasticiteten i slidan minskat så kan vaginalstavarna Nova och Grace tillsammans med det oljebaserade glidmedlet REPAIR vara behjälpliga då vibrationen skapar en ökad blodgenomströmning som i sin tur är gynsam för vävnaden och de kallpressade fettsyrorna i REPAIR vårdar och återfuktar slemhinnorna.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Nova och Grace – Vaginalstavar för ökad underlivshälsa
  • Ekologiskt oljebaserat glidmedel/intimkräm REPAIR
  • Ekologiskt vattenbaserat glidmedel BALANCE
  • KNIIP-paketet – För ökad kontakt och styrka i bäckenbotten

 • Underlivet & Östrogenbrist

  Vid en hormonell obalans kan många kvinnor uppleva att slemhinnan blir tunnare, skörare, mindre elastisk. Ofta kan man få en brist i östrogen som är det hormon som hjälper till att underlätta blodcirkulationen i slidan och urinröret, hålla slemhinnorna elastiska och fuktiga och skydda mot infektioner. Man kan även oftare uppleva smärta vid omslutande sex och det beror på att när slidväggarna blir skörare, så kommer även nervändarna närmare ytan och blir då känsligare/ ömtåligare för beröring vilket kan ge obehag och smärta.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Nova och Grace – Vaginalstavar för ökad underlivshälsa
  • REPAIR - Ekologisk hormonfri oljebaserat intimkräm/glidmedel
  • KNIIP-paketet – För ökad kontakt och styrka i bäckenbotten

 • Lichen Sclerosus

  Lichen sclerosus är en hudsjukdom som ger klåda och andra besvär i underlivet. Lichen ses främst över blygdläpparna och omkring ändtarmen och hos mannen på förhuden och ollonet. Områdena med lichen sclerosus kan likna eksem och huden har ofta rivmärken, blåsor och sprickor, den kan även bli vitaktig, tunn, skör och spontana små blödningar kan uppstå. Det finns hjälpmedel och även specialistmottagningar dit man kan söka hjälp, oftast är det remisskrav, det går att får remiss hos sin gynekolog eller hos sin urolog. För att lindra besvären under pågående behandling kan man använda en mjukgörande och vårdande ekologisk oljebaserad intimkräm/glidmedel vid namn REPAIR för att smörja det utsatta området. Om risk finns för ärrbildning/sammanväxning rekommenderas tänjningsövningar med vaginalstav från Aleah Care som friskvårdsträning. Detta för att motverka sammanväxning och behålla underlivets kroppsliga funktion.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Nova och Grace – Vaginalstavar för ökad underlivshälsa
  • Ekologiskt oljebaserat glidmedel/intimkräm REPAIR
  • Ekologiskt vattenbaserat glidmedel BALANCE

 • Svampinfektion

  Svampinfektion i underlivet uppstår när den svamp som finns naturligt i slidan förökar sig på grund av att slidans nyttiga mjölksyrebakterier eller immunsystemet inte kan hålla svampen under kontroll. Risken att drabbas för svamp i underlivet är större efter en antibiotikakur, under graviditet, före menstruation eller om man är diabetiker. Det är vanligt att man får återkommande infektioner.

  Vanligaste symptomen vid en svampinfektion är stark klåda i underlivet, blygdläpparna kan bli röda, flytningarna är vita och kan bli kornig, oftast utan lukt, några får mer flytning medan andra upplever torrhet.

  Ibland kan det obalansen tyvärr bero på vissa produkter framtagna för underlivet så som glidmedel eller intimtvättar som innehåller något av följande – tenider, parabener, ej ekologiska sockerarter, smaksättningar, pheonxyethanol.

  Det är vanligt att svampinfektion och bakteriell vaginos blandas ihop då symptomen är väldigt lika varandra. Läs gärna faktarutan om bakteriell vaginos.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Ekologiskt oljebaserat glidmedel/intimkräm REPAIR
  • Ekologiskt vattenbaserat glidmedel BALANCE
  • Secret of Love - Lusthöjande stimulansgel

 • Bakteriell vaginos

  Bakteriell vaginos är en obalans i bakteriefloran och kan drabba kvinnor i alla åldrar. Idag vet man inte den exakta orsaken till bakteriell vaginos. Men vid överdriven hygien, efter vaginalt samlag, antibiotikabehandling eller utdragen mens eller vid användning av starka tvålar, rakning, tajta byxor och stringtrosor kan obalans lättare uppstå.

  Vanligaste symptomen vid bakteriell vaginos är tunna gulgrå flytningar och det är vanligt att det kommer och går. Flytningarna är ofta illaluktande, där lukten påminner om dålig fisk, lukten märks tydligast efter mens och vid samlag, klåda eller sveda vid slidmynningen.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Ekologiskt oljebaserat glidmedel/intimkräm REPAIR
  • Ekologiskt vattenbaserat glidmedel BALANCE
  • Secret of Love - Lusthöjande stimulansgel

 • Uretrit

  Uretrit är en inflammation i urinrörets slemhinna och kan exempelvis orsakas av gonorré eller andra bakterier eller virus men oftast är orsaken till uretrit okänd. Många beskriver sina symptom som urinvägsinfektion men vid odling (test hos gynekolog) saknas dessa bakterier. Då diagnosen är så pass ospecifik kan symptomen och behandlingens effekter variera stort. Många har besvär från ett halvår upp till några år men få har besvär hela livet.

  Vanliga symptom vid uretrit är svårigheter att tömma blåsan, obehagskänsla över blygdbenet, det svider när man kissar, feber, smärta i magtrakten och bäckenbotten, samlagssmärta

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Nova och Grace – Vaginalstavar för ökad underlivshälsa
  • Ekologiskt oljebaserat glidmedel/intimkräm REPAIR
  • Ekologiskt vattenbaserat glidmedel BALANCE
  • KNIIP-paketet – För ökad kontakt och styrka i bäckenbotten

 • Underlivet efter cancer

  Efter en operation, strål-, cytostatika- och hormonell behandling kan många kvinnor uppleva torra och sköra slemhinnor oavsett specifik diagnos. Många beskriver det som att det kan kännas ömt, att slidväggarna upplevs tunna och att sår lätt uppstår. Orsakerna till torra slemhinnor kan vara mångsidig, en av anledningarna kan vara att östrogenproduktionen avstannat på grund av behandlingens biverkningar eller att flytning från livmoderhalskanalen och fuktning från slidväggarna kan minska och man kan då uppleva underlivet och dess slemhinna som tunn, torr och skör.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Nova och Grace – Vaginalstavar för ökad underlivshälsa
  • REPAIR – Ekologisk hormonfri oljebaserat glidmedel/intimkräm
  • Ekologiskt vattenbaserat glidmedel BALANCE
  • KNIIP-paketet – För ökad kontakt och styrka i bäckenbotten

 • Hormonell behandling efter cancer

  Hormonell behandling efter cancer ger ofta effekter på vår sexualitet, det kan vara värmevallningar, torra slemhinnor, svettningar, nedsatt lust, påverkan på humöret, erektila nedsättningar och förändrad kroppsuppfattning.

  För kvinnan blockeras östrogenproduktionen i äggstockarna och kroppen går då in i ett förklimakterie eller direkt in i sitt biologiska klimakterie beroende på i vilken fas i livet man genomgår behandling. Det är individuellt i hur hög grad man drabbas av besvären, ofta är behandlingens biverkningar övergående och blir lindrigare med tiden.

  Rekommenderade intimprodukter för ökad hälsa
  • Womanizer – För ökad lust och njutning
  • Secret of Love - Lusthöjande stimulansgel
  • Penispump – För ökad erektionsförmåga
  • Penisring med vibration – För ökad njutning och erektionsförmåga
  • Ekologiska vårdande glidmedel REPAIR & BALANCE

Hjälpmedel för Torra och sköra slemhinnor

Arrow up

Din produkt är tillagd

×