• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

    Redigeras under avancerat
0
 
 
TILLSAMMANS MED VÅRDGIVARE INOM DEN SVENSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VILL VI BIDRA TILL BÄSTA MÖJLIGA REHABILITERING OCH OMSORG. EN DEL I DETTA ÄR ATT ÖKA KUNSKAPEN KRING SEXUELL HÄLSA OCH SEXUELL REHABILITERING EFTER EN OHÄLSA HOS BÅDE PRIVATPERSON OCH VÅRDGIVARE.
VI VILL MED VÅR RÅDGIVNING OCH VÅRA UTBILDNINGAR GE MÖJLIGHETER TILL EN GOD SEXUELL HÄLSA OCH ETT VÄLBEFINNANDE FÖR FLER, OAVSETT VAR I LIVET MAN BEFINNER SIG. SE VÅRT KUNSKAPSSTÖD SOM ETT STÖD PÅ VÄGEN.

ETT STÖD PÅ VÄGEN

Vi vill bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring människors sexuella hälsa genom livet och möjliggöra varje individs rätt till bästa vård, rehabilitering och omsorg. Med vår 20 års långa erfarenhet inom området vet vi att behovet av vägledning, råd och stöd kan uppstå i olika delar av livet. 

Med engagemang och lyhördhet samarb etar Aleah Care med både medicinska specialister, vården och patientföreningar runt om i Sverige. Vår filosofi utgår från vad Kofi Annan, FN:s tidigare generalsekreterare, en gång sa: 

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

Se oss som ett stöd, en partner, som kan finnas vid din sida.

Till dig som privat person vill vi med hjälp av våra tjänster erbjuda dig trygghet och omtanke i din rehabilitering och omsorg så att du kan återfå en god livskvalitet. Till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården vill vi erbjuda en trogen partner och ett stöd i patienters rehabilitering och omsorg med hjälp av våra produkter för att stärka sin sexuella hälsa och en god livskvalitet.