• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

0

Klimakteriet

Kroppen förändras genom hela livet och hormonellt har kvinnor olika livsfaser: Premenopaus, Perimenopaus, Menopaus (klimakteriet) och postmenopaus. Dessa olika faser påverkar hur vi mår, tänker och känner. Klimakteriet är en livsfas då många förändringar sker i kroppen.  

Tidpunkten för när man når klimakteriet varierar, för de flesta sker det mellan 45 och 50 års ålder. Men det kan lika gärna ske tidigare eller senare. En kvinna når klimakteriet när äggblåsorna i äggstockarna börjar ta slut och östrogenproduktionen sjunker.

Både innan man når klimakteriet och under klimakteriet förändras livskvalitén för många då hormonbalansen kraftigt påverkas i kroppen. Det beror på att mängden könshormon östrogen, progesteron och testosteron i kvinnans kropp minskar.

Vanliga besvär är värmevallningar, minskad sexlust, torra sköra slemhinnor i underlivet, smärta i samband med omslutande sex, inkontinens, orgasmsvårigheter, humörsvängningar, återkommande urinvägsinfektioner, nattliga svettningar och sömnproblem. Idag finns det gott om hjälpmedel och information om klimakteriet som kan hjälpa en att återfå en god livskvalitet och ett inre välbefinnande.

Klimakteriet och minskad sexlust

Kvinnans sexuella hälsa kan påverkas negativt av många olika skäl så som kroppsliga, psykologiska, sociala och känslomässiga faktorer genom livet. I klimakteriet/menopaus och efter är det här väldigt vanligt, bland annat upplever ca 40 – 55 % av alla kvinnor lustproblem. När östrogenet minskar som är kvinnans lusthormon påverkas den sexuella hälsan på många sätt. Vissa kan uppleva känselnedsättningar i underlivet, många upplever torra sköra slemhinnor och andra kan känna smärta vid omslutande sex så som samlag.

När man talar om sexuell ohälsa delas de in i fyra olika områden: lustproblem, upphetsningsproblem, orgasmproblem och smärtproblem, ibland kan man känna igen sig i en och ibland i fler, oavsett finns det gott om hjälp att få. Idag finns högkvalitativa intimvårdande produkter och hjälpmedel som kan öka lusten, närheten till sin kropp och öka den sexuella energin. Många gånger är det inte bara kroppen som styr utan vi kan ta hjälp av våran hjärna och påverka, om vi har en accepterande och kärleksfull inställning till vår kropp kan lusten få grogrund till att växa och blomma.


Premenopaus

Premenopaus är tiden innan kroppen gradvis slutar producera ägglossningar. Under den här livsfasen producerar äggblåsorna i äggstockarna östrogen samtidigt som de varje månad utvecklas för att vid ägglossning brista och släppa ut ett moget ägg. Under premenopaus reduceras gradvis folliklar och ägglossningar, och fertiliteten hos kvinnan minskar i takt med ökande ålder. Under den här tiden kan endometrios, PCOS, PMS med mera vara vanligt och om du upplever någon form av ohälsa i underlivet rekommenderar vi att söka vård och det finns även högkvalitativa intimhjälpmedel som kan underlätta och vara till hjälp.

Perimenopaus

Perimenopaus är tiden före menopaus/klimakteriet. Den inleds i genomsnitt fyra år före klimakteriet och pågår tills att kvinnan inte menstruerat på 12 månader. Under den här tiden inträffar stora hormonella förändringar, vilket lätt kan skapa oro, obalans och stress i kroppen. Östrogenhalterna varierar kraftigt för att sedan gradvis minska och det är ofta detta man känner av. Första tecknet på att man kommit in i Perimenopaus är markanta förändringar i blödningsmönstret, alltså att man inte längre har en regelbunden menstruation. Det är också vanligt att man får tidiga klimakteriella symptom som värmevallningar och humörsvängningar på grund av kroppens hormonella obalans.

Menopaus // Klimakteriet

En milstolpe och en naturlig del av kvinnans liv är klimakteriet/menopaus. Menopaus kommer från grekiskan och betyder upphörande av menstruation, kroppen är inte längre fertil och går nu in i en ny fas av livet. Tidpunkten för när man når klimakteriet varierar, för de flesta sker det mellan 45 – 50 års ålder. En kvinna har nått klimakteriet när det gått 12 månader utan någon menstruation. Både innan klimakteriet och under denna tid i livet förändras livskvalitén för många då hormonbalansen kraftigt påverkas i kroppen vilket beror på att mängden östrogen, progesteron och testosteron i kvinnans kropp minskar. Det är mycket individuellt hur lång tid man upplever klimakteriella besvär, det kan vara allt från ett år upp till fem år och ibland längre. Vanliga besvär som många kan känna igen sig i kan vara värmevallningar, minskad sexlust, torra sköra slemhinnor i underlivet, smärta i samband med omslutande sex, inkontinens, orgasmsvårigheter, humörsvängningar, återkommande urinvägsinfektioner, nattliga svettningar och sömnproblem. Men det finns gott om hjälpmedel och böcker om klimakteriet som kan hjälpa en att hitta en väg som passar igenom och tillsammans med kroppen.

Postmenopaus

Postmenopaus är den fas man går in i efter klimakteriet och som varar återstoden av kvinnans liv. Det inträffar 12 mån efter menopaus/klimakteriet - upphörandet av menstruation och upplevda besvär kännetecknas ofta av brist på östrogen. För de flesta varar de hormonella besvären i ca två till fem år postmenopausalt för att sedan avta. Däremot har många fortsatta problem med torra slemhinnor i underlivet och risken för benskörhet och hjärt-kärlsjukdom ökar. I denna nya fas av livet finns det mycket nytt att upptäcka om kroppen och precis som när man klev in i puberteten och fick sin första menstruation så är detta en tid för att lära känna sin kropp och sitt underliv på nytt.

Underlivet & Östrogenbrist

Vid en hormonell obalans kan många kvinnor uppleva att slemhinnan blir tunnare, skörare, mindre elastisk. Ofta kan man få en brist i östrogen som är det hormon som hjälper till att underlätta blodcirkulationen i slidan och urinröret, hålla slemhinnorna elastiska och fuktiga och skydda mot infektioner. Man kan även oftare uppleva smärta vid omslutande sex och det beror på att när slidväggarna blir skörare, så kommer även nervändarna närmare ytan och blir då känsligare/ ömtåligare för beröring vilket kan ge obehag och smärta.

Vaginal artrofi // Torra och sköra slemhinnor

Vaginal artrofi är ett kroniskt tillstånd som innebär att det sker en förtunning och inflammation av den vaginala vävnaden, det är mycket vanligt att detta inträffar i samband med klimakteriet då östrogennivåerna minskar.

Östrogen som produceras av äggstockarna, ansvarar för den vaginala vävnadens struktur och funktion, elasticiteten i slidans slemhinnor och utsöndringen från slidan. Om vaginal artrofi inte vårdas kan det i orsaka sveda, torra och sköra slemhinnor, smärta, urinläckage eller urinträngningar och ibland återupprepande urinvägsinfektioner. Om du upplever smärta och/eller att elasticiteten i slidan minskat så kan vaginalstavarna Nova och Grace tillsammans med det oljebaserade glidmedlet REPAIR vara behjälpliga då vibrationen skapar en ökad blodgenomströmning som i sin tur är gynsam för vävnaden och de kallpressade fettsyrorna i REPAIR vårdar och återfuktar slemhinnorna.

Hjälpmedel vid klimakteriebesvär

Repair glidmedel

Repair glidmedel

För torra och sköra slemhinnor
280 kr
Balance glidmedel

Balance glidmedel

För en god bakterieflora
250 kr
KNIIP-paketet
KNIIP-paketet

KNIIP-paketet

För bäckenbottenträning
500 kr