Varukorg

Total 0 kr

Kassa
Loader

NOVA

Vaginalstavar

Strl 1 & 2

GRACE

Vaginalstavar

Strl 3 & 4

GRACE & NOVA

Vaginalstavar

Strl 1 - 4

Repair

Nu i ny kostym!

Ekologiskt oljebaserat glidmedel

Balance

Nu i ny kostym!

Naturligt vattenbaserat glidmedel

KNIIP

Knippaket för

Starkare Bäckenbotten

Följ med i utvecklingen av sexuell hälsa, och ta del av våra nyheter och erbjudanden.

Vårda din sexuella hälsa

Alla människor behöver närhet, beröring och kärlek. Det är ett grundläggande behov hos alla vilket ger oss kraft och leder till ett ökat inre välbefinnande. Sexuell hälsa är en viktig del av att vara människa och hänger ihop med fysisk, psykisk och relationell hälsa. En god sexuell hälsa är också en viktig förutsättning för människors välmående och också avgörande för en hållbar samhällsutveckling.

Att själv kunna bestämma över sin egen sexualitet, sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet. En människas sexualitet ska vara fri från tvång och våld, diskriminering, förtryck och i värsta fall kriminalisering.

Världshälsoorganisationen WHO har beskrivit sexuell hälsa som ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualitet och inte bara en frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller handikapp. Sexuell hälsa kräver ett positivt och respektfullt närmande till sexualitet och sexuella relationer liksom till möjligheten att få njutbara och säkra sexuella erfarenheter, fria från förtryck, diskriminering och våld. För att sexuell hälsa skall uppnås och bibehållas, måste alla människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas.

Sexualitet enligt WHO

Sexualitet är en integrerad del av personligheten hos varje människa; man, kvinna och barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan få orgasm eller inte, och är inte heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet.

Sexualitet är mycket mer; den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet, den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualitet påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.

Arrow up

Din produkt är tillagd

×