• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

    Redigeras under avancerat
0

FÖR DIG SOM ÄR PRIVATPERSON

Aleah Care värnar om patientsäkerheten och en jämlik vård. Vi värdesätter att du som kund ska känna dig trygg och alltid få personlig service. Vi finns här för att vägleda och ge rådgivning så att du med hjälp av våra produkter ska kunna återfå en god underlivshälsa. Vi brinner för att möjliggöra varje individs rätt till bästa vård, rehabilitering och omsorg.

Vi erbjuder: 

  • Privat rådgivning om intimprodukter
  • Boka tid hos en auktoriserad sexolog
  • Informationsmaterial i form av E-guider, tryckt och digital information och filmer.

FÖR DIG SOM ÄR VÅRDGIVARE

Hos oss på Aleah Care får du alltid trygg och personlig service. Med våra tjänster vill vi erbjuda dig som vårdgivare aktuell information om våra intimprodukter och relevant material och stöttning i dialogen med patienten. 

Vi brinner för att möjliggöra varje individs rätt till bästa vård, rehabilitering och omsorg tillsammans med dig inom hälso- och sjukvården. Med många års erfarenhet inom området sexuell hälsa och intimprodukter vill vi dela med oss av vår kunskap. Vi vill ge dig som vårdgivare en trygghet om vad för rehabiliteringsprodukter som kan vara till hjälp för en patients resa tillbaka till en god sexuella hälsa. 

Till vårdgivare erbjuder vi:

  • Skräddarsydda föreläsningar och utbildningar inom sexuell hälsa om intimprodukter
  • E-guider och annat informationsmaterial
  • Informationsfilmer
  • Inspirerande visningsmiljöer och demonstrationsprodukter.