• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

0
SAMARBETE ÄR VIKTIGT - TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

 

"IF YOU WANT TO GO FAST, GO ALONE. IF YOU WANT TO GO FAR, GO TOGETHER.” (Kofi Annan)

 

Citat ovan symboliserar tydligt vår filosofi och våra värderingar kring vårt arbete.

Vi har sedan starten ingått flertalet samarbeten med läkare, specialister, vårdmottagningar och patientföreningar. Tillsammans arbetar vi för att öka kunskapen och medvetenheten kring den sexuella hälsan i Sverige. Vårt gemensamma arbete gör att alla underlag vi utgår från är aktuella, oberoende och baserade på vetenskap - alltid med brukarens bästa i fokus. Detta gör det också möjligt för oss att erbjuda bästa möjliga produkter för en långsiktig och god rehabilitering.

 

VÅRA REHABILITERINGSPRODUKTER

Aleah Care erbjuder intimvård som förbättrar människors intimhälsa och funktionella rehabiliteringsprodukter som gör det möjligt för människor att återfå en god sexuell hälsa och livskvalitet. Vi känner ett starkt engagemang för det vi gör - alltid med brukaren i fokus.

Våra rehabiliteringsprodukter är utvecklade i samråd med patienter och medicinska specialister inom Svensk sjukvård och framtagna efter en strikt kvalitetspolicy. Vill du veta mer så titta gärna på vår informationsfilm om Aleah Cares vaginalstavar här nedan.

Sedan 2018 delas Aleah Care vaginalstavar ut som en del av patientens rehabilitering.  

Arbetar du inom hälso- och sjukvårdssektorn och önskar lägga en order, har frågor om inköp, avtal eller upphandling är du varmt välkommen att kontakta oss på info@aleahcare.com. 

 

 

VÅRA VISNINGSMILJÖER OCH UTBILDNINGSINSATSER

Vi erbjuder visningsmiljöer av våra rehabiliteringsprodukter och informationsmaterial  till mottagningar och sjukhusavdelningar inom såväl privat som offentlig sektor i Sverige. Visningsmiljöerna anpassas efter mottagningens eller avdelningens unika behov och underlättar för vårdpersonal att enkelt och pedagogiskt på plats presentera och tillhandahålla rehabiliteringsprodukter som kan vara behjälpliga för patienten. 

Utöver intimvårdande rehabiliteringsprodukter och visningsmiljöer erbjuder vi även inspirationsföreläsningar och produktutbildningar för vården och patientföreningar. Vår ambition med dessa är att öka kunskapen och medvetenheten kring sexuell hälsa och välbefinnande.

Önskar du boka en utbildning, föreläsning eller har frågor om inköp av en visningsmiljö är du varmt välkommen att kontakta vårdansvarig Karolina Ersson via epost: karolina@aleahcare.com eller på telefon 070-746 0663.

KONTAKTPERSON FÖR DIG SOM ÄR VÅRDGIVARE: 

Karolina Ersson

karolina@aleahcare.com

Telefon 070-746 06 63

 

PERSONLIG RÅDGIVNING OCH VÄGLEDNING

Vi erbjuder även personlig rådgivning och vägledning kring våra vårdande rehabiliteringsprodukter för patienter som vill veta mer och behöver guidning. 
Önskar man boka en tid för 20 minuters personlig rådgivning så görs detta enklast via info@aleahcare.com. Priset är 150 kronor. 

Rådgivningen sker hos vår samarbetspartner och återförsäljare Pistill på Drottninggatan 100 i Stockholm. Med drygt 16 års erfarenhet som experter inom sexuell hälsa vill vi dela med oss av vår kunskap kring intimvårdande produkter samt erbjuda trygghet och guidning i val av produkter från Aleah Care.

 

VISION

Vi vill bidra till en bättre livskvalitet och tillhandahålla världsledande intimvård och rehabiliteringsprodukter som främjar en god sexuell hälsa och ett välbefinnande genom hela livet.

MISSION

Vi brinner för att möjliggöra varje individs rätt till bästa vård, rehabilitering och omsorg med hjälp av våra produkter och tjänster.

VÅRA VÄRDERINGAR

  • Lyhördhet
  • Samarbete
  • Ansvar
  • Kvalitét