• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

0
HITTA TILLBAKA TILL KROPPEN, LUSTEN OCH SEXUALITETEN

LÖSNINGAR FINNS MED RÄTT VÅRD OCH REHABILITERING

Alla människor behöver närhet, beröring och kärlek. Det är ett grundläggande behov och något som ger oss kraft och energi och som leder till ett ökat inre välbefinnande. Sexuell hälsa är en viktig del i att vara människa och hänger ihop med fysisk, psykisk och relationell hälsa. En god sexuell hälsa är också en viktig förutsättning för människors välmående och livskvalitet. 

Men under vissa perioder i livet kan vi drabbas av ohälsa som påverkar vår sexualitet på ett eller annat sätt. Vår tro är att genom kunskap, råd och stöd kan vi människor få en god sexuella hälsa och ett välbefinnande genom hela livet.  


BÄCKENBOTTENTRÄNING

Bäckenbottenmuskulaturen upplevs av många som svårt att komma åt. Vi vet att den finns där som en central muskelmassa och i viss mån vad den hjälper oss med. Men många gånger har vi svårt att faktiskt hitta den rent konkret i knip och avslappning.

Läs mer om BÄCKENBOTTENTRÄNING


CANCER OCH SEXUELL HÄLSA

Cancerbehandlingens effekter på vår sexualitet kan se väldigt olika ut och alla har vi olika erfarenheter med oss in i cancerbehandlingen. Däremot är de vanligaste effekterna; förändrad kroppsuppfattning, påverkan på våra slemhinnor, ärrvävnad, sammanväxningar, erektila nedsättningar, inkontinens, trötthet och hormonell obalans.

Läs mer om CANCER OCH SEXUELL HÄLSA


DIABETES

Många människor med diabetes som upplever nedsatt lust eller försämrad sexuell förmåga är inte medvetna om att det kan vara orsakat av just diabetes som påverkar den sexuella hälsan negativt. Dåliga blodsockerkontroller med för höga blodsockervärden kan skada nerver och blodkärl vilket i sin tur kan leda till sämre blodgenomströmning och nedsatt känsel i könsorganen.

Läs mer om DIABETES


EREKTIONSPROBLEM

Erektionsproblem kan drabba personer i alla åldrar och förmågan till erektion kan variera genom livet, precis som lusten. I vissa skeden är den pålitlig och stark medan i andra sviktande, oregelbunden eller kanske till och med lite nyckfull. Som tur är kan vår kropp ofta bibehålla förmågan till orgasm och det finns många hjälpmedel till att nå njutning och lust oavsett erektionsförmåga.

Läs mer om EREKTIONSPROBLEM


FÖRLOSSNINGSSKADOR

Alla kvinnor är unika och påverkas olika vid en förlossning och det är viktigt att lyssna på kroppen, underlivet och dess signaler efteråt. Det kan vara smärta i underlivet, påverkan från bristningar, torra och sköra slemhinnor, urinläckage eller analt läckage. Ibland kan känslan av att något inte stämmer komma direkt eller så dyker det upp efter ett par månader. 

Läs mer om FÖRLOSSNINGSSKADOR


HORMONHÄLSA

Kroppens hormoner spelar en viktig roll för vårat fysiska och psykiska välmående. De har visat sig påverka de flesta processerna i kroppen och fyller en viktig funktion. Bland annat reglerar våra hormoner ämnesomsättningen och immunförsvaret, musklernas tillväxt och inte minst vår lust och sexlust.

Läs mer om HORMONHÄLSA


INKONTINENS

Problem med att hålla tätt, att man av någon anledning inte kan kontrollera sin urin och/eller avföring, dvs inkontinens, och är något som kan påverka både den sexuella hälsan och livskvaliteten. Inkontinens kan drabba både män och kvinnor och många som har besvär med ofrivillig läckage, skäms över sina besvär. Men det finns hjälp att få och väldigt många blir av med sina besvär. 

Läs mer om INKONTINENS


KLIMAKTERIET

Klimakteriet - den tid i livet då äggstockarnas funktion minskar, menstrationen upphör och hormonbalansen i kroppen förändras - är en naturlig del av åldrandet. För de flesta brukar den inträda i 45 – 50 års åldern, men symptomen och hur man upplever det skiljer sig mycket mellan olika individer. En del känner knappt av det medan andra påverkas kraftigt.

Läs mer om KLIMAKTERIET


LICHEN SCLEROSUS

Lichen sclerosus är en hudsjukdom som kan drabba både kvinnor och män. Hos kvinnor ses den i underlivet främst över blygdläpparna och omkring ändtarmen, hos män främst på förhuden och ollonet. Symptomen kan vara klåda, sammanväxningar och andra besvär i underlivet. Idag finns det specialistmottagningar och hjälpmedel för att minska de besvär som kan uppstå. 

Läs mer om LICHEN SCLEROSUS


OBALANS I UNDERLIVET

Det finns alltid bakterier i slidan. Men ibland kan man få obalans i bakteriefloran, vilket kan ge upphov till en rad lika underlivsbesvär och obehag som klåda, sveda, torrhet och obehaglig lukt. Underlivsbesvären kan bero på många olika orsaker. Det kan röra sig om att man fått en obalans i pH-värdet och bakteriefloran, skav från tajta byxor och trosor eller på grund av torrhet i underlivet. 

Läs mer om OBALANS I UNDERLIVET


SMÄRTA I UNDERLIVET

Både kvinnor och män kan drabbas av smärta i underlivet. För kvinnor kan smärtan bero på ett inflammationstillstånd utanför slidöppningen eller i slidans yttre delar. Andra vanliga orsaker är endometrios, vaginism, dyspareuni, torra slemhinnor, hudsjukdomar och svampinfektioner. Även inflammationer i bäckenet, efterverkningar av kirurgiska ingrepp eller strålbehandling kan också ligga till grund för smärtan. För män är den vanligaste orsaken till smärta en inflammation i prostatakörteln, dvs. akut eller kronisk prostatit. 

Läs mer om SMÄRTA I UNDERLIVET


TORRA OCH SKÖRA SLEMHINNOR

En god sexuell hälsa är en viktig förutsättning för människors välmående och livskvalitet. Vid torra och sköra slemhinnor kan den sexuella hälsan påverkas. Idag finns det många hjälpmedel som kan lindra besvären och obehaget för den som har torra och sköra slemhinnor.

Läs mer om TORRA OCH SKÖRA SLEMHINNOR