• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

    Redigeras under avancerat
0
HITTA TILLBAKA TILL KROPPEN, LUSTEN OCH SEXUALITETEN

LÖSNINGAR FINNS MED RÄTT VÅRD OCH REHABILITERING

Alla människor behöver närhet, beröring och kärlek. Det är ett grundläggande behov och något som ger oss kraft och energi och som leder till ett ökat inre välbefinnande. Sexuell hälsa är en viktig del i att vara människa och hänger ihop med fysisk, psykisk och relationell hälsa. En god sexuell hälsa är också en viktig förutsättning för människors välmående och livskvalitet. 

Men under vissa perioder i livet kan vi drabbas av ohälsa som påverkar vår sexualitet på ett eller annat sätt. Vår tro är att genom kunskap, råd och stöd kan vi människor få en god sexuella hälsa och ett välbefinnande genom hela livet.  


BÄCKENBOTTENTRÄNING

Bäckenbottenmuskulaturen upplevs av många som svårt att komma åt. Vi vet att den finns där som en central muskelmassa och i viss mån vad den hjälper oss med. Men många gånger har vi svårt att faktiskt hitta den rent konkret i knip och avslappning.

Läs mer om BÄCKENBOTTENTRÄNING


CANCER OCH SEXUELL HÄLSA

En cancerdiagnos och behandling påverkar den sexuella hälsan på något sätt, både för dig som får beskedet och för den som är närstående. När du är redo, kan du använda dina livserfarenheter och unika förmågor till att skapa din väg till sexuellt välbefinnande - på dina villkor - i din egen takt.

Läs mer om CANCER OCH SEXUELL HÄLSA


DIABETES

Många människor med diabetes som upplever nedsatt lust eller försämrad sexuell förmåga är inte medvetna om att det kan vara orsakat av just diabetes som påverkar den sexuella hälsan negativt. Dåliga blodsockerkontroller med för höga blodsockervärden kan skada nerver och blodkärl vilket i sin tur kan leda till sämre blodgenomströmning och nedsatt känsel i könsorganen.

Läs mer om DIABETES


EREKTIONSPROBLEM

Erektionsproblem kan drabba personer i alla åldrar och förmågan till erektion kan variera genom livet, precis som lusten. I vissa skeden är den pålitlig och stark medan i andra sviktande, oregelbunden eller kanske till och med lite nyckfull. Som tur är kan vår kropp ofta bibehålla förmågan till orgasm och det finns många hjälpmedel till att nå njutning och lust oavsett erektionsförmåga.

Läs mer om EREKTIONSPROBLEM


FÖRLOSSNINGSSKADOR

En förlossning är nog det mest kraftfulla och unika en kvinna kan uppleva. Även om du förberett dig på bästa sätt, går det aldrig att förutse hur just din förlossning blir. Det finns alltid risker, oavsett om det är en vaginal förlossning eller kejsarsnitt.

Läs mer om FÖRLOSSNINGSSKADOR


HORMONHÄLSA

Kroppens hormoner spelar en viktig roll för vårat fysiska och psykiska välmående. De har visat sig påverka de flesta processerna i kroppen och fyller en viktig funktion. Bland annat reglerar våra hormoner ämnesomsättningen och immunförsvaret, musklernas tillväxt och inte minst vår lust och sexlust.

Läs mer om HORMONHÄLSA


INKONTINENS

Om du har problem med att hålla tätt, att du av någon anledning inte kan kontrollera urin, gaser eller avföring mellan dina toalettbesök, så är du inte ensam. Inkontinens är vanligt och du ska veta att det går att göra något åt din situation. Lita på din unika förmåga att få hela dig att må bra. Ta reda på det du kan göra själv, och vad du kan få hjälp med.

Läs mer om INKONTINENS


KLIMAKTERIET

Det är bara du som vet och känner hur du påverkas under klimakteriet. Kanske är du en av de kvinnor som knappt märker av den här nya fasen i livet. Kanske är du en av de kvinnor som får mycket klimakteriebesvär. Oavsett hur du reagerar, finns mycket du kan göra för ditt eget välbefinnande, och det finns bra hjälp att få för att lindra besvären.

Läs mer om KLIMAKTERIET


LICHEN SCLEROSUS

Lichen sclerosus är en ovanlig hudsjukdom som oftast drabbar underlivet. Om du upplever klåda i underlivet som blir värre framåt kvällen och natten, eller att det blir sprickor i huden som svider, kanske du har drabbats av den här kroniska hudsjukdomen. Vänta inte med att söka vård så du får rätt behandling.

Läs mer om LICHEN SCLEROSUS


OBALANS I UNDERLIVET

Om du någon gång upplevt besvär med klåda eller känt en obehaglig lukt från underlivet, är du inte ensam. Nästan alla kvinnor drabbas någon gång i livet, och ibland flera gånger, av samma problem. Även om vaginan har en unik förmåga att skydda sig från oönskade angrepp, och tål stora påfrestningar, blir det ibland obalans.

Läs mer om OBALANS I UNDERLIVET


SMÄRTA I UNDERLIVET

Om du upplever smärta underlivet är du inte ensam. Du behöver inte acceptera att det gör ont, utan lyssna uppmärksamt på kroppens signaler. Sök hjälp, ta reda på orsaken till din smärta och lär dig hjälpa kroppen att läka.

Läs mer om SMÄRTA I UNDERLIVET


TORRA OCH SKÖRA SLEMHINNOR

Dina slemhinnor behöver vara fuktiga för att du ska må bra. Men ibland kan slemhinnan bli både torr och skör. Har du problem, är det mycket du kan göra själv och det finns hjälp att få. Med rätt behandling, så tidigt som möjligt, kan du bli bra igen.

Läs mer om TORRA OCH SKÖRA SLEMHINNOR


ORDLISTA

Här hittar du en lista med ord och förklaringar på svenska med begrepp som berör sexualitet och sexuell hälsa. 

Ordlista är hämtad ur: Nationell handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige, Genomförandet av den nationella SRHR-strategin 2023–2033.

Läs mer om ORDLISTA